13 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

TRANSPORT MORSKI. LIKWIDACJA SZKÓD I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ. KONOSAMENT I INNE DOKUMENTY PRZEWOZOWE.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie obejmuje prezentację procedur dochodzenia roszczeń ładunkowych w morskim transporcie międzynarodowym, wraz z informacjami na temat zaangażowanych w tym procesie podmiotów, ich roli w każdym z etapów przewozu, warunków przewozu, zasad odpowiedzialności oraz metod dochodzenia i egzekwowania roszczeń transportowych.

  Zasadniczym zagadnieniem szkolenia jest likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń w morskim transporcie międzynarodowym. Jednak dla lepszego zrozumienia tematu istotne jest też poznanie podstawowych prawnych mechanizmów przewozów morskich, a zatem ustaw i konwencji regulujących te przewozy, a także zasad według których ten, a nie inny zbiór przepisów stosowany jest do danego przewozu lub do danego zdarzenie (np. do szkody zaistniałej na jedynym z etapów przewozu multimodlanego).

 • 1. Podstawowa wiedza o przewozach międzynarodowych.

  1.1. Przewóz multimodalny jako podstawowa kategoria w przewozach światowych - co to jest przewóz multimodalny?

  1.2. Czym są roszczenia ładunkowe?

  1.2.A. Roszczenia ładunku przeciwko przewoźnikowi: uszkodzenie, zmniejszenie ilości, utrata ładunku opóźnienie.
  1.2.B. Adresatem takiego roszczenia będzie:przewoźnik, ewentualnie jego ubezpieczyciel OC, w tym Klub P&I, spedytor organizujący przewóz dla strony, która poniosła szkodę, ubezpieczyciel cargo.
  1.2.C. Roszczenia przewoźnika przeciwko ładunkowi. Roszczenia takie mogą dotyczyć:zasadniczych kosztów przewozu - fracht, kosztów i wydatków extra - demurrage i detention, extra koszty związane z przewozem lądowym, szkody wyrządzonej przez ładunek.

  2. Prezentacja podstawowych uregulowań prawnych w Polsce, Europie, na świecie i ich wzajemne relacje.

  2.1. W Polsce.
  - Ustawa Kodeks morski z roku 2001 (Dz. U. z 2002 roku nr 41 poz. 365),
  - Reguły Hasko-Visbijskie 1924 – 1968.

  2.2. Na świecie.
  - Reguły Hasko-Visbijskie,
  - Reguły Hamburskie,
  - Prawo angielskie,
  - Prawo amerykańskie.

  3. Dokumenty przewozowe i strony umowy przewozu.

  3.1. Nota bukingowa.
  3.2. Konosament ( liniowy i czarterowy, door-to-door ),wystawiany przez feedera).
  3.3. Inne morskie dokumenty przewozowe:
  - (Sea) waybill,
  - Konosament elektroniczny, celny, spedytorski.
  - Zlecenie przewozu,
  - Nota bukingowa,
  - Kwity sternika,
  - Deklaracje ładunkowe i manifesty ładunkowe,
  - Polisy ubezpieczeniowe,
  - Certyfikaty jakości,
  - Survey reports (ekspertyzy stanu ładunku).

  3.4. Akredytywa dokumentowa w świetle dokumentów przewozowych.
  3.5. Treść i znaczenie konosamentu:
  - Konosament jako papier wartościowy,
  - Konosament jako dokument,
  - Liczba egzemplarzy konosamentu,

  3.5.A. Oryginały a kopie; walor prawny oryginału - walor prawny kopii konosamentu,
  3.5.B. Kto, kiedy i w jakim charakterze wystawia konosament?,
  3.5.C. Znaczenie prawne korespondencji poprzedzającej zawarcie umowy przewozu i wystawienie konosamentu - znaczenie noty bukingowej,
  3.5.D. "Short form" i "long for" bill of landing.

  3.6 Podmioty związane z umową przewozu morskiego i/lub multimodalnego.

  3.6.A. Strony umowy przewozu morzem:
  - Frachtujący / Załadowca (Shipper),
  - Przewoźnik (Carrier),
  - Odbiorca (Consignee).

  3.6.B Statek i osoby z nim związane:
  - Przewoźnik (Carrier),
  - Agent,
  - Armator (Ship operator),
  - Właściciel statku (Owner).

  3.6.C. Strona ładunkowa:
  - Załadowca (Shipper),
  - Notify Party,
  - Odbiorca (Consignee).

  4. Dochodzenie szkód w transporcie morskim.

  4.1. Notyfikacja roszczenia ładunkowego w przewozie morskim.Kiedy i jak to zrobić, by zabezpieczyć interes strony ładunkowej?
  4.2. Zakres i zasada odpowiedzialności.
  - Za jakie szkody i na jakiej zasadzie?
  - Wartość towaru, a wysokość odszkodowania ?
  - Odpowiedzialność za deck cargo i inne ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika.
  - Ramy czasowe odpowiedzialności przewoźnika.
  - Odpowiedzialność za opóźnienie w przewozie.
  - Reżymy odpowiedzialności przewoźnika w zależności od miejsca powstania szkody.

  4.3. Misdelivery jako podstawowy błąd agenta w miejscu wydania towaru.
  4.4. Przedawnienie roszczeń (Terminy. Time extension).
  4.5. Zastaw na ładunku.
  4.6. Ograniczenia kwotowe odpowiedzialności przewoźnika morskiego.
  4.7. Rola ubezpieczyciela.
  - Ubezpieczyciel OC statku
  - Ubezpieczyciel ładunku (cargo)

  4.8. Areszt statku jako sposób zabezpieczenia roszczeń ładunkowych.
  - Celowość aresztu.
  - Broń obosieczna - roszczenia o wrongful arrest.
  - Jak to zrobić? Czas, koszty, prawnik.
  - Co możemy przez to uzyskać?
  - Co to jest Letter of Undertakig / Guarantee ?

  4.9. Proces sądowy. Kiedy? Przeciw komu? Według jakiego prawa? Arbitraż?
  - Egzekucja. Wykonalność wyroków sądów Polskich w krajach Unii i vice versa.
  - Koszty. Dobry prawnik.

  4.10.Law & jurisdiction clauses.
  - Wybór sądu dokonany w umowie / konosamencie
  - Wybór prawa

  4.11. Demurrage i Detention.
  4.12. Czy odbiorca ma obowiązek odebrać ładunek i zapłacić należności związane z przewozem?
  4.13. Sytuacje szczególne - roszczenia przewoźnika morskiego do ładunku.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt.

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z wpisanym programem merytorycznym

 • wykład, case studies, dyskusja.

 • Szkolenie kierujemy do pracowników działów: eksportu, importu, spedycji, logistyki, transportu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację procesu przewozu towarów w transporcie morskim i multimodalnym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr Krzysztof Kochanowski.
Radca prawny. Ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie „Prawo transportu morskiego, lądowego i spedycji. Ubezpieczenia w transporcie morskim, lądowym i spedycji.”

W pomorskim rankingu kancelarii i firm prawniczych „Rzeczpospolitej” uzyskał tytuł Lidera usług prawnych w dziedzinie prawo morskie. Jest Sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego, arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Gdyni, członkiem EMLO (European Maritime Law Organisation), ekspertem sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do sprawy zmian w kodyfikacjach oraz ekspertem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i członkiem zespołu przygotowującego projekt ustawy o sądach morskich oraz projekt nowego Kodeksu morskiego, działającego przy tymże Ministerstwie.

Wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za praktyczne przekazywanie wiedzy dotyczącej problematyki transportu morskiego, lądowego i spedycji.

Szkolenia o podobnej tematyce