14 Godzin, 2 Dni

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

Wrocław Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Szczecin Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekażemy praktyczne wiadomości i umiejętności w zakresie współpracy z zawodowymi spedytorami i przewoźnikami, a także umiejętności poprawnego wypełniania dokumentów występujących w procesach spedycyjnych i transportowych. Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy praktycznej na temat poprawnego wypełniania dokumentów spedycyjnych i transportowych.

 • Program szkolenia:

  Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms 2010 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu:
  Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu
  EXW EX WORKS (Z ZAKŁADU)
  FCA FREE CARRIER (DOSTARCZONY DO PRZEWOŹNIKA)
  CPT CARRIAGE PAID TO (PRZEWÓZ OPŁACONY DO)
  CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (PRZEWÓZ I UBEZPIECZENIE OPŁACONE DO)
  DAT DELIVERED AT TERMINAL (DOSTARCZONY DO TERMINALU)
  DAP DELIVERED AT PLACE (DOSTARCZONY DO MIEJSCA)
  DDP DELIVERED DUTY PAID (DOSTARCZONY CŁO OPŁACONE)
  Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego
  FAS FREE ALONGSIDE SHIP (DOSTARCZONY WZDŁUŻ BURTY STATKU)
  FOB FREE ON BOARD (DOSTARCZONY NA STATEK)
  CFR COST AND FREIGHT (KOSZT I UBEZPIECZENIE)
  CIF COST INSURANCE FREIGHT (KOSZT UBEZPIECZENIE FRACHT)
  Umowa spedycji a umowa przewozu:
  nowelizacja ustaw od 1 stycznia 2012 r.: odpowiedzialność nadawcy, załadowcy i spedytora za nieprawidłowe załadowanie towaru, wypełnienie listu przewozowego, czy udzielenie zlecenia, w którym nie uwzględnia się czasu pracy kierowców
  podobieństwa, różnice pułapki,
  odpowiedzialność spedytora: za co odpowiada a za co nie odpowiada,
  dlaczego i kiedy spedytor jest pozywany do odpowiedzialności jak przewoźnik,
  dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, Karnet TIR, zezwolenia EKMT, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.
  Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
  Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:
  rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki,
  wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny,
  rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,
  rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,
  ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2010,
  instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
  praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.
  Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR): zakres stosowania i Prawo przewozowe
  zakres stosowania
  przewozy krajowe i międzynarodowe
  pojęcie osoby uprawnionej,
  podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
  relacje przewoźnika i spedytora z “osobą uprawnioną,
  reklamacja – jak to robić prawidłowo i skutecznie
  Dyskusja – pytania.

 • dyplom Effect Group

 • Adresatami szkolenia są pracownicy średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej działów logistyki, spedytorów i handlowców.

 • 1 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce