16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Transport i spedycja krajowa/ międzynarodowa

Wrocław Termin pewny 1 340,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 340,00 PLN + VAT
Zakopane Termin pewny 1 340,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.

 • Dzień I

  1. Warunki dostaw w kontrakcie handlowym:
  • warunki zastosowania warunków dostaw INCOTERMS 2010,
  • czym kierować się przy wyborze określonej formuły?
  • inne formuły: RAFT, COMBITERMS.

  2. Loco, franco, Ab Werk i inne – jak to tłumaczyć?

  3. Analiza poszczególnych formuł INCOTERMS 2010 i porównanie z warunkami INCOTERMS 2000:
  • obowiązki kupującego i sprzedającego,
  • ryzyko kupującego i sprzedającego,
  • koszt kupującego i sprzedającego,
  • PRZEJŚCIE RYZYKA I KOSZTU w poszczególnych formułach INCOTERMS:
  • Wszystkie rodzaje transportu:
  • EXW - EX WORKS,
  • FCA - FREE CARRIER,
  • CPT - CARRIAGE PAID TO,
  • CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO,
  • DAT - DELIVERED AT TERMINAL,
  • DAP - DELIVERED AT PLACE,
  • DDP - DELIVERED DUTY PAID.
  • Tylko transport morski i wodny-śródlądowy:
  • FAS - FREE ALONGSIDE SHIP,
  • FOB - FREE ON BOARD,
  • CFR - COST AND FREIGHT,
  • CIF - COST INSURANCE FREIGHT.
  • obowiązki kupującego (konosament, morski list przewozowy, THC, demurrage, detention).

  4. Obowiązkowe ważenie kontenerów (VGM) , przepisy – stan aktualny:
  • kogo dotyczą nowe obowiązki a kto jest zwolniony,
  • metoda 1, ważenie całych kontenerów,
  • metoda 2, ważenie ładunku i dodanie tary kontenera (tylko zarejestrowany załadowca),
  • zasady rejestracji i certyfikacji załadowców.

  5. CIF i CIP – ubezpieczenie CARGO:
  • „rodzaje” CARGO – klauzule ładunkowe A, B i C.

  6. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS:
  • brak informacji o wersji warunków dostaw,
  • warunki C, brak uzgodnionego punktu dostawy (jest tylko punkt, do którego opłacono przewóz) i konsekwencje tego faktu,
  • EXW i DDP naruszenie domicylu celnego,
  • nadużywanie EXW,
  • stosowanie FOB, CFR i CIF do kontenerów,
  • nieporozumienia z miejscem wykonania dostawy w warunkach CFR, CIF, CPT i CIP,
  • szukanie w warunkach dostaw tego, czego tam nie ma np.: warunków przejścia własności, sankcji w przypadku naruszenia warunków umowy, obowiązków spedytora czy przewoźnika itp.

  Dzień II

  1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice, pułapki:
  • dokumenty przewozowe i spedycyjne:
  • zlecenie przewozowe,
  • zlecenie spedycyjne,
  • listy przewozowe:
  • drogowy CMR,
  • kolejowy CIM,
  • konosament morski (B/L).

  2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).

  3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:
  • podział / rodzaje ubezpieczeń:
  • OCP (przewoźnika),
  • CARGO (ładunku),
  • OCS (spedytora).
  • specyfika, różnice, pułapki,
  • wyjaśnienie pojęć:
  • wartość ubezpieczenia,
  • suma ubezpieczenia,
  • franszyza integralna,
  • franszyza redukcyjna,
  • udział własny,
  • rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,
  • rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,
  • instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
  • praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.

  4. Przewozy samochodowe:
  • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):
  • zakres stosowania,
  • pojęcie osoby uprawnionej,
  • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
  • relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
  • reklamacja - jak to robić prawidłowo.
  • Ustawa Prawo Przewozowe (przewozy krajowe):
  • zakres stosowania,
  • pojęcie osoby uprawnionej,
  • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
  • relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
  • reklamacja - jak to robić prawidłowo.

 • ukończenia szkolenia

 • Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiadających za dostawy, eksport lub import towaru, z wykorzystaniem transportu i spedycji.

 • 1 340,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce