16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

TQM - Total Quality Management - Nowoczesna metodologia zarządzania

Kraków Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Opis
  Celem szkolenia jest praktyczne, warsztatowe zrozumienie narzędzi Total Quality Management, jak i przyjrzenie się konkretnym przypadkom implementacji tej metody. W trakcie zajęć będą też przedstawione oraz omówione etapy wdrażania zasad TQM w firmie. Przykłady zbudowane zostały w oparciu o doświadczenia wyniesione z przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.
  Zajęcia skupiają się na konkretnych narzędziach procesowych (twardych), jak i na kształtowaniu właściwych postaw pracowników w modelu TQM.
  Uczestnicy poznają m.in. zasady definiowania wartości dla klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego, określania KPI, jak i dobrych praktyk. TQM to oczywiście nie tylko techniki twarde, to również pewnego rodzaju "rozwinięcie kreatywnych skrzydeł" i twórcze proponowanie usprawnień istniejących procesów. Obszar tematów miękkich został mocno wsparty zasadami rozwijania postaw twórczych/kreatywnych spójnie z tezami Deminga.

  Korzyści dla uczestników
  • poznanie modelu TQM na poziomie pozwalającym na stosowanie w organizacji,
  • poznanie metod analizy danych i rozwiązywania problemów niezbędnych do usprawniania procesów,
  • przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie procesu oraz w prowadzenie akcji usprawniających.
  • zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do "TQM przedsiębiorstwa",
  • dokładne wykazanie w jaki sposób TQM wpływa na redukcję strat,
  • opanowanie zasad wdrożenia i zarządzania zespołem TQM,
  • poznanie przykładowych narzędzi TQM np.8D, 5W1H, Poka-Yoke, Ishikawa, burza mózgów, 5WHY,
  • przekonanie uczestników wdrożenia do zmian, wypracowanie metody przełamywania strachu przed wdrożeniem TQM.

 • 1. Model TQM - wprowadzenie do myślenia pro-jakościowego - postrzegania otaczających nas procesów:
  • definicje, przykłady PDCA - cykl, kolo jakości Deminga,
  • 7 obszarów strat.

  2. Rozbieżne cele wewnątrz firmy - wdrażanie TQM. Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami:
  • cele przedsiębiorstwa,
  • koszty braku jakości oraz "nad-jakość",
  • wypracowanie definicji wartości dodanej,
  • świadomość punktu odniesienia, "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów,
  • warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.

  3. Twórcze rozwiązywanie problemów - metody twórczego podejścia do analizy zastanych sytuacji wraz z szablonami dokumentów:
  • 8D w odniesieniu do PDCA,
  • 5W1H,
  • burza mózgów werbalna i niewerbalna,
  • 5WHY,
  • Ishikawa i inne metody wsparcia kreacji w poszukiwaniu rozwiązań,
  • Diagram Pareto-Lorenza,
  • zapobieganie błędom POKA-YOKE.

  4. Planowanie wdrożenia TQM w "pigułce"Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie etapów implementacji modelu.

 • ukończenia szkolenia

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce