16 Godzin, 2 Dni

Termin PEWNY - Trening potencjału menedżerskiego: komunikacja w zespole, motywacja pracowników, efektywne zarządzanie i budowa autorytetu. Inspirujące warsztaty kreowania własnego stylu zarządzania.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest zapewnienie wysokich kwalifikacji uczestnikom w zakresie kluczowych umiejętności menedżerskich uzależnionych od różnych sytuacji i zdarzeń biznesowych. Dla kierowników ten interdyscyplinarny warsztat będzie niezwykle cennym doświadczeniem praktycznym dającym możliwość opanowania umiejętności, dzięki któremu można optymalnie wykorzystać wiedzę i umiejętności najcenniejszych zasobów w realizowanych przedsięwzięciach czyli ludzi.

 • Program szkolenia:
  DZIEŃ I

  I. Lider i przywództwo w zarządzaniu zespołem.
  Przywództwo i kierowanie.
  Definiowanie przywództwa.
  Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem.
  8 kroków do przywództwa.
  Cechy i rola lidera w zespole i organizacji.
  Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych.
  Formułowanie własnej wizji przywódczej z uwzględnieniem przeprowadzonej oceny i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia.

  II . Kluczowe zadania i wyzwania lidera w zespole interdyscyplinarnym.
  Czym jest i jak zbudować efektywny zespół?
  Kiedy grupa staje się zespołem?
  Kluczowe elementy współpracy.
  Współczesne wyzwania lidera w zespołach - czyli jak znaleźć złoty środek.

  III. Style przywództwa i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach.
  Jaki jest mój styl przywództwa?
  Moja droga rozwoju menedżerskiego.
  Moja rola, jako członka zespołu projektowego.
  Koncepcja przywództwa sytuacyjnego.

  IV. Lider ? postawy motywujące Zespół.
  Zachowania lidera sytuacyjnego.
  Wywieranie wpływu bez formalnej władzy.
  Wizja i kierunki oddziaływań lidera.
  Podsumowanie I dnia warsztatów.

  DZIEŃ II
  Przegląd zagadnień omówionych w I dniu warsztatów.

  V. Przywództwo a działania etyczne.
  Rola etycznego postępowania z zasadami przywództwa sytuacyjnego.
  Jak minimalizować wpływ między własnymi normami etycznymi a normami pożądanymi w organizacji.
  Potrójne ograniczenie a zachowania etyczne ? wskazówki i pułapki zachowań menedżerów.

  VI. Skuteczne koordynowanie działań w Zespole.
  Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
  Opanowanie sztuki przekonywania.
  Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
  Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać.

  VII. Coaching Zespołu ? narzędzia wsparcia.
  Podstawowe zasady budowania zespołu ? recepta czy konieczność?
  Zdrowy Coaching ? czyli jak zwiększyć motywację do działania.
  Zasady ustalania priorytetów i wyznaczania celów krótko i długoterminowych.
  Postępowanie lidera w sytuacjach kryzysowych ? metodyka postępowania.
  Podsumowanie i wnioski końcowe.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w kazdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie


  Inwestycja:
  1450 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Wzrost Państwa kompetencji menedżerskich zapewni udział w warsztacie symulacyjnym, będącym nowatorską metodą rozwoju, wydobywającą maksymalny potencjał wśród Uczestników szkolenia.  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  właściciele firm

  kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

  osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni

  specjaliści biorący udział zarządzaniu

  osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie procesów budowania i zarządzania zespołem pracowników.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener:

Specjalizacja trenerska:

Trener biznesu, wykładowca i konsultant HR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich (Dyrektor Oddziału, Kierownik marketingu) oraz handlowych. Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach dla zarządzających zespołami pracowniczymi. Stosuje Regułę Pareto w prowadzonych przez siebie szkoleniach: 80 % zajęć warsztatowych i 20% mini wykład wraz z podsumowaniem przez trenera. Pracował w charakterze Trenera Regionalnego (zarządzał zespołem Trenerów Obszarowych) i Głównego specjalisty w korporacjach: TP SA., oraz Ergo Hestia. Ekspert w zakresie zarządzania ludźmi, HR, przywództwa i sprzedaży. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych z zakresu kierowania zespołami, negocjacji i HR. Twórca instrukcji procesu coaching’owego oraz finalista konkursu „Mówca znakomity. Twórca wielu programów szkoleniowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie, komunikacja i promocja w biznesie, polsko-niemieckich menedżerskich studiów podyplomowych oraz studiów MBA ZZL. Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki i Wielkopolskiej Szkole Biznesu na studiach MBA. Poza pracą jest „molem książkowym”, krzyżówkowiczem i kinomanem.

Szkolenia o podobnej tematyce