16 Godzin, 2 Dni

Termin PEWNY! Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - certyfikowane warsztaty praktyczne.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę w zakresie:

  - teorii i praktyki logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,

  -rozwojowych trendów oraz technik i narzędzi stosowanych w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw,

  -podstawowych decyzji podejmowanych przez menedżerów w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metod i narzędzi wspomagających podejmowanie tych decyzji,

  -powiązań pomiędzy logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem, finansami, rachunkowością oraz zarządzaniem operacjami,

  -analizy przypadków przedstawiających konkretne przedsiębiorstwa i sytuacje menedżerskie oraz prezentacje najlepszych praktyk na rynku.

 • Program szkolenia:
  1. Powitanie uczestników.
  2. Autoprezentacja uczestników szkolenia - wymiana doświadczeń.
  3.Wprowadzenie do logistyki.
  4.Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw.
  5.Trendy rozwojowe logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.
  6.Zakupy i logistyka zaopatrzenia.
  7.Technologie informacji w łańcuchu dostaw.
  8.Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw.
  9.Procesy prognozowania i planowania produkcji.
  10.Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie.
  11.Projektowanie systemów logistycznych.
  12.Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w świetle przełomowych koncepcji zarządzania:
  -Total Quality Management,
  -Lean Management,
  -Time-based Management,
  -Just-in-Time,
  -Corporate Social Responsibility.
  13.Podejmowanie decyzji menedżerskich na bazie studiów przypadków.
  14.Prezentacje najlepszych praktyk biznesowych z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
  15.Podsumowanie szkolenia-dyskusja moderowana.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w kazdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.


  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Inwestycja:
  1580 zł netto (+23% VAT)
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne,
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:
  Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl
  tel:(61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronielubSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Metodologia:

  Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

  Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.

  Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

 • Grupa docelowa:

  Kadra menedżerska logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw wszystkich szczebli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.

  Kadra zarządzająca wszystkich szczebli firm logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich.

  Członkowie zarządów firm produkcyjnych, handlowych i usługowych odpowiedzialnych za logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw.

  Specjaliści odpowiedzialni za projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, zakupy, marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta pragnący rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

  Analitycy, koordynatorzyw dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener:

Specjalizacja trenerska:

Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2Ÿ (PRINCE2Ÿ Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych.

Szkolenia o podobnej tematyce