30 Dni

Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole - szkolenie on-line.

120,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel kursu: wzrost efektywności pracy z dzieckiem autystycznym, zrozumienie potrzeb i możliwości dziecka chorego na autyzm, zbudowanie bądź polepszenie jakości już istniejących relacji między dzieckiem a opiekunem, poznanie metod pracy, edukacji oraz rozwoju biopsychospołecznego dziecka w domu i w szkole

 • Kurs obejmuje istotę autyzmu, kryteria diagnostyczne ICD-10, teorie wyjaśniające chorobę, fakty i mity, pierwsze objawy autyzmu i cechy rozwoju, zaburzenia ze spektrum autyzmu: autyzm atypowy, zespół Retta, zespół Aspergera. Kursant dowie się o Metodzie Felicji Affolter, metodzie ruchu rozwijającego Werniki Sherbourne, programi TEACCH oraz zrozumie jak ważna jest w pracy Metoda Domana, jak zastosować piktogramy w komunikacji z dzieckiem autystycznym i jak ważna jest hipoterapia.

 • Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  - Doskonalenia zawodowego nauczycieli
  - Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjne w pracy nauczyciela

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

 • Adresaci: szkolenie skierowane jest do pracowników Wydziałów Oświaty i Wychowania, nauczycieli, specjalistów – psychologów, pedagogów oraz rodziców zajmujących się dzieckiem autystycznym.

 • 120 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena kursu dla jednego uczestnika.

Pedagog, specjalista pedagogiki wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej ,terapeuta zajęciowy, doradca zawodowy, trener, informatyk. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy powszechnej w Warszawie oraz informatykę w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Szkolenia o podobnej tematyce