0 Godzin, 2 Dni

Telemarketing jako skuteczna forma prowadzenia działań handlowych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego telemarketingu. Poznają nie tylko merytoryczne aspekty takiej pracy lecz będą aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach poprawiających efektywność zawodową. Poznają właściwe techniki automotywacji i sposoby radzenia sobie ze stresem powstałym podczas wykonywania zawodu telemarketera. Taka wiedza zapewni właściwe kształtowanie własnej kariery zawodowej oraz umożliwi realny wpływ uczestnika na osiągane wyniki sprzedażowe.

 • „Telemarketing jako skuteczna forma prowadzenia działań handlowych”


  Proces komunikacji interpersonalnej – aspekt telefoniczny

  procesy komunikacyjne

  •usystematyzowanie wiedzy uczestników
  •fakty i mity w komunikacji
  tworzenie relacji i miękkie wywieranie wpływu przez telefon

  •nawiązanie kontaktu
  •budowanie pozycji doradcy
  •sygnały podświadome
  predyspozycja zawodowa

  •kto może zostać skutecznym telemarketerem
  •jak rozwijać swoje zdolności
  Wiedza o praktycznych aspektach komunikacji interpersonalnej stanowi fundament dalszego kształcenia w obszarach sprzedażowych. Przedstawimy istotne elementy dla telemarketerów.  Prawidłowa obsługa telefoniczna

  etapy rozmowy telefonicznej

  •rozmowy ofertowe
  •rozmowy analizujące
  •zwroty niepożądane
  błędy w telemarketingu

  •rodzaje popełnianych błędów
  •trening indywidualny
  •odzyskanie utraconej pozycji
  cele telemarketingu

  •cele indywidualne
  •cele zespołowe
  Podczas warsztatów, uczestnicy będą mieli okazję poznać właściwe schematy rozmowy oraz zapoznać się ze swoimi zachowaniami podczas rozmowy telefonicznej.

  Narzędzia telesprzedaży

  etapy telesprzedaży

  •rozmowy sprzedażowe / częstotliwość i skuteczność
  •planowanie rozmów/ przygotowanie skryptów
  narzędzia telemarketera

  •metody kontroli rozmowy
  •argumentacja poprzez korzyści
  •aktywne słuchanie
  •opieka posprzedażowa
  •perswazja
  •improwizacja zawodowa
  obsługa trudnego klienta

  •rodzaje trudnych klientów
  •metody postępowania
  Podczas zajęć udostępnimy pakiet narzędzi umożliwiający poprawę sukcesów na polu sprzedaży telefonicznej.  Stres, asertywność i motywacja

  stres telemarketerów

  •przyczyny powstawania stresu
  •lęk przed dzwonieniem
  •metody redukcji stresu
  asertywność wobec rozmówcy

  •znaczenie asertywności
  •odpieranie negacji
  automotywacja w środowisku pracy

  •sytuacje kryzysowe/ nasze nastawienie do pracy
  •automotywacja/ kontrola własnego ja
  •programowanie na sukces
  Podczas obsługi telefonicznej pracownicy narażeni są na rozmaite sytuacje, które potrafią zniechęcić ich do dalszej pracy. Wskażemy sposoby panowania na sobą i to, w jaki sposób czerpać zadowolenie ze swojej pracy.  Metody szkoleniowe

  Szkolenie zostało zaprojektowane jako dwu dniowe aktywne warsztaty. Do realizacji programu wybrano następujące narzędzia warsztatowe:

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieelementy moderacji metaplanu – omówienie problematyki, wizualizacja zagadnień, opracowanie rozwiązań

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniecase study – trening indywidualny i zespołowy – rzeczywiste sytuacje zawodowe

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniećwiczenia audio – uświadomienie uczestnikom zachowań podczas rozmowy i sposobu odbioru przekazu werbalnego

  Podczas realizacji programu widoczny będzie następujący podział:

  60% - aktywny warsztat (ćwiczenia)

  20% - omówienie merytoryczne

  20% - opracowanie rozwiązań problemowych

  Maksymalna liczba uczestników – 12 osób.

  Rozkład godzinowy:
  pierwszy dzień: 10:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:00; dzień II 9:00-16:00

 • dyplom Effect Group

 • Zapraszamy wszystkich których podstawowym narzędziem wpływającym na wyniki pracy jest telefon. Zapraszamy zarówno doświadczonych telemarketerów jak również osoby, które dopiero zaczynają przygodę z rozmowami telefonicznymi. Wszyscy odnajdą na tym spotkaniu elementy dopasowane do oczekiwań.

 • 1100 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce