7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU jak stosować etyczną perswazję oraz bronić się przed manipulacjami - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Zasadach etycznego wywierania wpływu i perswazji.
  Sposobach budowania zaufania i sympatii (m.in. za pomocą technik odzwierciedlania i prowadzenia).
  Własnych zasobach wspierających i ograniczających w odniesieniu do perswazji.
  Prawach i technikach wywierania wpływu (m.in. prawo niedostępności, dowodu społecznego).
  Komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie perswazji.
  Zasadach kodowania wiadomości perswazyjnych (m.in. predyktaty, hipnotyczne wzory językowe, typy komunikacyjne wg DISC).
  Metodach przeciwdziałania manipulacji.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Doboru odpowiednich technik perswazyjnych – najbardziej efektywnych w kontekście sytuacji, osoby.
  Używania odpowiednich struktur językowych.
  Obrony przed manipulacją ze strony otoczenia.
  Efektywnej sztuki argumentacji.
  Budowania atmosfery zaufania.
  Wyznaczania celów i priorytetów.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Perswazją, wywieraniem wpływu w komunikacji ustnej i pisemnej.
  Zorientowaniem na cele.
  Negocjacjami.
  Sprzedażą, obsługą klienta, reklamacjami.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, kontrakt, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników z zakresu technik wywierania wpływu i perswazji.

  10:00 – 11:00 Moduł I. Wprowadzenie do zagadnienia perswazji.

  Etyka w perswazji.
  Wpływanie a własne interesy.
  Zachowania, które się nie opłacają.
  Moduł II. Powody wywierania wpływu.

  Co się dzieje gdy nie mamy wpływu.
  Po co chcemy wywierać wpływ.
  Strefy wpływu.
  Moduł III. Założenia technik wywierania wpływu i perswazji.

  Nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne.
  Za każdym zachowaniem jest pozytywna intencja.
  Mapa to nie terytorium.
  Za właściwy odbiór komunikatu odpowiada nadawca.
  Zawsze manipulujesz i jesteś manipulowany.
  WIN-WIN.
  11:00-11:15 Przerwa

  11:15 – 13:00 Moduł IV. Perswazja a pewność siebie.

  Zwierzęce instynkty.
  Audyt asertywności.
  MODUŁ V. Planowanie perswazji.

  Określanie swoich celów w perswazji.
  Wykorzystanie modelu OBT – myślenie ukierunkowane na cel.
  13:00 – 13:50 Przerwa na obiad

  13:50 – 16:00 Moduł VI. Prawa perswazji.

  Prawo kontrastu.
  Prawo sympatii.
  Prawo wzajemności.
  Prawo autorytetu.
  Prawo niedostępności.
  Prawo dowodu społecznego.
  Prawo konsekwencji.
  Prawo aureoli.
  16:00 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.  DZIEŃ II

  09:00 – 09:30 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia.

  10:00 – 11:00 Moduł I. Komunikacja werbalna.

  Potęga pytań.
  Magiczne słowa.
  Presja czasu.
  Techniki podnoszące wiarygodność.
  Pomost w przyszłość.
  Hipnotyczne wzory językowe.
  Moduł II. Komunikacja niewerbalna.

  Znaczenie komunikacji niewerbalnej.
  Przestrzeń międzyludzka.
  (Ukryte) emocje.
  Moduł III. Budowanie zaufania i sympatii.

  Pacing czyli odzwierciedlanie.
  Leading czyli prowadzenie.
  11:00-11:15 Przerwa

  11:15 – 13:00 Moduł IV. Kodowanie wartości.

  Typy komunikacyjne wg DiSC.
  Systemy reprezentacji – predyktaty.
  13:00 – 13:50 Przerwa na obiad

  13:50 – 15:30 Moduł V. Pokonywanie obiekcji.

  Rekomendacje efektywnych działań.
  15:30 – 16:00 Podsumowanie szkolenia, sporządzenie indywidualnych planów rozwoju.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • 1. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).

  2. Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

  3. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

  4. Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

  5. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

 • Adresaci Szkolenia:
  Menedżerowie, kierownicy.
  Osoby pracujące w sprzedaży, w obsłudze klienta, w zakupach itp., które na co dzień muszą negocjować z klientami warunki współpracy.
  Osoby pracujące na stanowiskach związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem.
  Osoby narażone na manipulacje i perswazje ze strony otoczenia.
  Osoby nastawione na rozwój własnych umiejętności.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce