7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU I PERSWAZJI. Jak stosować etyczną perswazję oraz bronić się przed manipulacjami? - Human Skills

Warszawa Trwa nabór 890,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • CELE SZKOLENIA

  nabycie umiejętności rozpoznawania technik perswazji i manipulacji stosowanych w otoczeniu biznesowym i prywatnym;

  nabycie umiejętności przeciwdziałania manipulacji i neutralizowania manipulacji;

  nabycie umiejętności większej swobody i efektywności dotyczącej kontaktów międzyludzkich w oparciu o poznanie mechanizmów technik perswazyjnych;  KORZYŚCI – aby przekonać kogoś do zrobienia czegoś, musisz jasno i wyraźnie pokazać takiej osobie, co z tego będzie mieć a więc:

  podczas szkolenia uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie i świadome posługiwanie się technikami perswazyjnymi;

  szkolenie wykształca umiejętność reagowania na zachowania manipulacyjne otoczenia;

  szkolenie pozwala na umiejętne wykorzystywanie narzędzi perswazyjnych w procesie budowania relacji w środowisku zawodowym oraz na gruncie prywatnym;

  uczestnik zdobędzie umiejętność świadomego posługiwania się mową werbalną i niewerbalną oraz pozna techniki stosowania argumentacji racjonalnej oraz opartej na emocjach.

 • I DZIEŃ
  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, kontrakt, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników.
  10:00 – 11:00 Moduł I WPROWADZENIE DO PERSWAZJI
   Etyka.
   Wpływanie a własne interesy.
   Zachowania, które się nie opłacają.
  Moduł II POWODY WYWIERANIA WPŁYWU
   Co się dzieje gdy nie mamy wpływu.
   Po co chcemy wywierać wpływ.
   Strefy wpływu.
  Moduł III – ZAŁOŻENIA W DRODZE DOSKONALENIA UMIEJĘTNOSCI PERSWAZJI
   Nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne.
   Za każdym zachowaniem jest pozytywna intencja.
   Mapa to nie terytorium.
   Za właściwy odbiór komunikatu odpowiada nadawca.
   Zawsze manipulujesz i jesteś manipulowany.
   WIN-WIN.
  11:00-11:15 Przerwa
  11:15 – 13:00 Moduł IV PEWNOŚĆ SIEBIE
   Autoportret.
   Zwierzęce instynkty.
   Audyt asertywności.
  MODUŁ V PLANOWANIE PROCESU PERSWAZJI
   Określanie swoich celów
   Wykorzystanie modelu OBT – myślenie ukierunkowane na cel
  13:00 – 13:50 Przerwa na obiad
  13:50 – 16:00 Moduł VI PRAWA PERSWAZJI
   Prawo kontrastu.
   Prawo sympatii.
   Prawo wzajemności.
   Prawo autorytetu.
   Prawo niedostępności.
   Prawo dowodu społecznego.
   Prawo konsekwencji.
   Prawo aureoli.
  16:00 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia


  II DZIEŃ
  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia.
  10:00 – 11:00 Moduł I TECHNIKI PERSWAZJI
   Potęga pytań.
   Magiczne słowa.
   Presja czasu.
   Techniki podnoszące wiarygodność.
   Sekrety.
   Pomost w przyszłość.
   Hipnotyczne wzory językowe.
   Implikacje.
   Presupozycje.
  Moduł II KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
   Znaczenie komunikacji niewerbalnej.
   Przestrzeń międzyludzka.
   (Ukryte) emocje.
  Moduł III BUDOWANIE ZAUFANIA I SYMPATII
   Pacing czyli odzwierciedlanie.
   Leading czyli prowadzenie.
  11:00-11:15 Przerwa
  11:15 – 13:00 Moduł IV KODOWANIE WIADOMOŚCI
   Typy komunikacyjne wg DiSC.
   Systemy reprezentacji – predyktaty.
  13:00 – 13:50 Przerwa na obiad
  13:50 – 16:00 Moduł V POKONYWANIE OBIEKCJI
   Rekomendacje efektywnych działań
  16:00 – 16:30 Podsumowanie szkolenia, sporządzenie indywidualnych planów rozwoju.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • 1. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).

  2. Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

  3. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

  4. Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

  5. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

 • Kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla;
  Osoby bezpośrednio pracujące w zespołach;
  Osoby odpowiedzialne za budowanie relacji z zewnętrznymi kontrahentami, Klientami, partnerami biznesowymi i dostawcami;
  Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 • 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce