0 Godzin, 2 Dni

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele indywidualne i poznawcze

  Uświadomienie uczestnikom priorytetów dotyczących obszaru sprzedaży i kontaktów z klientem

  Nauczenie procesów sprzedaży

  Przekazanie umiejętności skutecznej sprzedaży w każdej sytuacji i z każdym człowiekiem

  Pokazanie uczestnikom korzyści z zastosowania nowych wzorców działania

  Przekazanie narzędzi do poprawy motywacji wewnętrznej

  Nauczenie skuteczniejszego korzystania z posiadanych potencjałów

  Proaktywność

  Cele dla organizacji – behawioralne i empiryczne

  Wykształcenie u uczestników postawy prosprzedażowej i pro klienckiej

  Wypracowanie praktycznych umiejętności sprzedaży, wpływających bezpośrednio na zwiększenie efektów pracy

  Motywacja do podnoszenia kwalifikacji

  Przekazanie pracownikom narzędzi skutecznej sprzedaży towarów i usług

  Nauczenie funkcjonujących technik i sposobów pozyskiwania klientów

  Nauczenie realizacji planów sprzedażowych

  Wypracowanie chęci do ciągłego podnoszenia jakości pracy, zgodnych z wymogami firmy i standardami rynkowymi.

 • Ja przed spotkaniem sprzedażowym
  Nastawienie – przekonania
  Metody budowania wewnętrznej motywacji
  Planowanie, wytyczanie i definiowanie celów
  Mapa przeszkód
  Jakim jestem handlowcem – poszukiwanie własnego stylu
  Opór w kontakcie z klientem – sposoby pokonywania
  Ja na spotkaniu sprzedażowym
  Pierwsze wrażenie – tworzenie wizerunku
  Rozpoznawanie potrzeb klienta
  Dominujący system reprezentacji zmysłowej u klienta
  Dopasowanie przebiegu rozmowy do typu klienta
  Zachowania asertywne
  Procedura dążenia do celu w spotkaniach biznesowych
  Mity i stereotypy
  Klient
  Kim jest klient?
  Powody dokonywania zakupów – potrzeby i emocje klienta
  Typy klientów
  Sygnały niewerbalne – język ciała
  Powody obiekcji i odmowy klienta
  Specyfika zachowań klienta
  Źródła informacji o kliencie
  Produkt
  Co sprzedawca musi wiedzieć o produkcie?
  Co kupuje klient?
  Technika c.z.k. – cechy – zalety – korzyści
  Rozmowa sprzedażowa i techniki sprzedaży
  Język perswazji – wybrane techniki
  Słowa, które sprzedają i które nie sprzedają
  Funkcje pytań
  Etapy rozmowy handlowej
  Zbijanie obiekcji i negocjacje
  Sprawdzone standardy
  Sprzedaż jednorazowa a relacja z klientem długoterminowa
  Kanapka krytyki
  Typowe błędy sprzedaży
  Techniki lingwistyczne
  Zbijanie obiekcji i negocjacje
  Finalizacja sprzedaży
  Sprawdzone standardy
  Podsumowanie szkolenia.

 • dyplom effect group

 • Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach.

  Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie gier, ćwiczeń i warsztatów) dla całej grupy uczestników i podgrup. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy przyswojone umiejętności w warunkach symulujących środowisko pracy.

  Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji w poprawianiu efektywności kontaktów z klientem i efektów spotkań sprzedażowych.

  Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności: wykład, dyskusja, wspólna analiza przypadków, praca grupowa, gry i ćwiczenia.

 • Szkolenie dedykowane wszystkim pracownik0m działającym w strukturach sprzedaży począwszy od asystentów, przez menedżerów, aż po dyrektorów.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce