8 Godzin, 1 Dni

Techniki negocjacji / negocjacje sytuacyjne licencja

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie przekazuje wiedzę o zasadach, technikach i tajnikach rozmów negocjacyjnych. Uczestnicy mają możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy w sytuacjach aranżowanych w czasie szkolenia.  Przekażemy Państwu sposoby jak organizować rozmowy negocjacyjne, żeby ich skuteczność była jak największa.  Poznają Państwo główne style prowadzenia negocjacji, jak: dominacja, kompromis, dopasowanie się, wycofanie się i negocjacje zakończone wygraną obu stron.  Będą mieli Państwo możliwość stosowania poznanych technik negocjacyjnych w sytuacjach aranżowanych podczas szkolenia, które będą mogły zostać zastosowane w życiu prywatnym i zawodowym.  Przedstawimy Państwu również metody panowania nad stresem podczas prowadzenia negocjacji i unikania wchodzenia na płaszczycny bez "wyjścia".  Zagadnienia kluczowe:  reguły i techniki negocjacji

  reguły dialogu negocjacyjnego

  sztuka dobrych manier podczas negocjacji

  mowa ciała podczas negocjacji

  radzenie sobie ze stresem

  budowanie pewności siebie

  wychodzenie z sytaucji konfliktowych

  wyznaczanie celi negocjacyjnych - R -A- S

  kierowanie celami w negocjacjach

 • Opis programu

  Ważny wstęp
  Dlaczego ludzie mają potrzebę negocjacji
  Co motywuje ludzi do zmiany decyzji
  Budowanie "marki" negocjatora
  Kim są najlepsi negocjatorzy
  Dlaczego ludzie rezygnują z negocjacji


  Moduł 1

  Dialog w negocjacjach
  zachowania, które budują mocną pozycję negocjatora
  Dziewięć reguł stosowanych podczas negocjacji
  Style komunikowania się (przywódczy, analityczny, towarzyski, sympatyczny)
  Techniki pozyskiwania informacji - strategia zadawanych pytań
  Siła argumentów w oparciu o fakty


  Moduł 2

  Planowanie struktury negocjacji ( od przygotowania merytorycznego, do przygotowania psychicznego)
  Techniki negocjacji i zasady wyboru
  Przyczyny nieudanych negocjacji ? - zachowania i działania, które przegrywają


  Moduł 3

  Wpływ mowy ciała na efekt negocjacji
  Ważne elementy mowy ciała
  Świadome stosowanie i obserwacja mowy ciała


 • dwujęzyczne

 • trening interaktywny

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

ustalamy z klientem

Szkolenia o podobnej tematyce