30 Dni

Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia szkolenie on-line.

150,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia: zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania technik motywacji ludzi do podejmowania aktywności ruchowej na różnym etapie życia. W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z zakresem pojęcia aktywności fizycznej i jej roli w życiu człowieka oraz pojęciem bezruchu i jego zdrowotnych konsekwencji. Kursant zdobędzie praktyczne umiejętności wykorzystania technik motywacji w kształtowaniu nawyku systematycznego podejmowania aktywności ruchowej.

 • Program:
  *Pojęcie aktywności fizycznej.
  *Zdrowotny aspekt fizyczny i psychiczny aktywności ruchowej.
  *Bezruch i jego zdrowotne konsekwencje dla organizmu człowieka.
  *Wypracowanie nawyku systematycznego podejmowania aktywności fizycznej.
  *Okres niemowlęcy. Czynniki motywujące do ruchu.
  *Okres dzieciństwa, a motywacja do podejmowania aktywności ruchowej.
  *Okres dojrzewania, a motywacja do aktywności fizycznej.
  *Okres dorosłości, a motywacja do aktywności ruchowej.
  *Okres starości. Czynniki motywujące do podejmowania aktywności fizycznej.
  *Płeć, a czynniki motywujące do podejmowania ruchu.

 • Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  - Doskonalenia zawodowego w zakresie technik motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia
  - Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

 • Adresaci szkolenia: kurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych pracą nad sobą jak i osób zajmujących się zawodowo działaniami wspierającymi rozwój zdrowia innych, przede wszystkim nauczycieli, trenerów i instruktorów sportu oraz samych rodziców.

 • 150 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena kursu dla jednego uczestnika.

Z zamiłowania fizjoterapeuta, instruktor fitness i trener personalny. Ukończyła Uniwersytet Medyczny oraz Wyższą Szkołę Przyrodniczo-Społeczną w Lublinie. Swoją wiedzę nieustannie rozwija uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu metod fizjoterapii oraz aktywności ruchowej. Obecnie pracuje jako fizjoterapeuta, trener personalny i instruktor fitness w Lublinie gdzie rozwija swoje umiejętności oraz zainteresowania związane z aktywnością fizyczną

Szkolenia o podobnej tematyce