14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi - skuteczna perswazja

3 600,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. budowanie własnego autorytetu

  2. zdobywanie zaufania

  3. umiejętność przekonywania i perswazji

  4. uzyskiwanie ustępstw i kompromisów

  5. wiedza na temat najczęstszych technik manipulacji oraz tego jak im nie ulegać

 • Szkolenie wywieranie wpływu skierowane jest do specjalistów oraz menagerów, którzy chcą sprawnie posługiwać się technikami wywierania wpływu w komunikacji, aby odpowiedzialnie i skutecznie wdrażać właściwe rozwiązania w codziennej współpracy z ludźmi.

  Podczas szkolenia wywieranie wpływu
  Uczestnicy poznają naturalne mechanizmy i techniki wywierania wpływu, które umożliwiają przekonywanie i zmianę postaw u ludzi w sposób ekologiczny i uczciwy. Trening obejmuje pracę nad dwiema grupami technik wywierania wpływu, to znaczy ekspresywnymi ( opartymi głównie na aktywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej) oraz receptywnymi ( polegającymi przede wszystkim na słuchaniu i umiejętnym odbiorze, czy uzyskiwaniu informacji). Podczas warsztatów Uczestnicy uczą się także rozpoznawania manipulacji oraz wypracowują sposoby radzenia sobie z nią.

  Program szkolenia Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi


  1. Czym jest wywieranie wpływu i w jaki sposób różni się od manipulacji
  Wywieranie wpływu ekspresywne ( oparte na aktywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej) a wywieranie wpływu receptywne ( oparte na aktywnym słuchaniu i uzyskiwaniu potrzebnych informacji)
  Test: samoocena mocnych stron i obszarów do rozwoju w obu aspektach wywierania wpływu

  2. Ekspresywne wywieranie wpływu
  Jasne, precyzyjne, wystarczająco częste i konsekwentne mówienie ( przedstawianie swojego punktu widzenia) ( zwrócenie uwagi na cel)
  Przekonywanie i jego reguły:
  - używanie ciekawej narracji
  - stosowanie języka korzyści
  - przedstawianie przykładów, anegdot
  - argumentacja racjonalna i emocjonalna
  - perswazyjna konstrukcja wypowiedzi
  - reguła pierwszeństwa i świeżości
  - osobowa forma mówienia
  - bezpośrednie zwracanie się do odbiorców
  - sztuczki perswazyjne w wypowiedzi
  Negocjowanie rozwiązań
  - Przygotowanie do negocjacji
  - komunikowanie oparte o uczciwą wymianę
  - przedstawianie konsekwencji proponowanych rozwiązań
  Umiejętne zjednywanie sojuszników
  - argumentacja nakierowana na wizję sukcesu na końcu wspólnej drogi
  - sztuka zachęcania innych do podejmowania działania

  3. Receptywne wywieranie wpływu
  dociekanie
  - sztuka zadawania pytań prowokujących do myślenia ( pytania otwarte, zamknięte, sugerujące, schemat prowadzenia rozmowy tak, aby ją kontrolować);
  - weryfikowanie pomysłów i rozwiązań
  słuchanie
  - uważne słuchanie ze zrozumieniem
  - parafrazowanie słów innych i sprawdzanie, czy dobrze rozumiem
  - logiczne wnioskowanie sprawdzające siłę stanowiska i rodzaj zastrzeżeń drugiej strony
  - wyłączanie tzw. "monologu wewnętrznego" podczas słuchania
  dostrajanie
  - umiejętne wyszukiwanie i komentowanie obszarów budzących obopólną troskę i zainteresowanie
  - otwarte mówienie o swojej motywacji
  ukierunkowywanie
  -pomaganie innym wyjaśnić problemy, które przed nimi stoją
  -prowokowanie innych do proponowania działań, które mogliby podjąć

  4. Komunikacja niewerbalna w wywieraniu wpływu
  a. spójność treści werbalnej i niewerbalnej
  b. emocje jako narzędzie wywierania wpływu
  c. świadomość tego co wyrażam niewerbalnie ( jak mogę być odbierany/a)
  d. ćwiczenia z "słuchania" przekazu niewerbalnego
  e. Rola wizerunku osoby oraz przestrzeni w wywieraniu wpływu

  5. Mechanizmy manipulacji pod kątem obrony przed nimi

  Wzajemność, zaangażowanie i konsekwencja, społeczny dowód słuszności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność, automatyzmy oraz inne wybrane sposoby manipulacji


  Metody i techniki pracy wykorzystywane podczas szkolenia wywieranie wpływu
  - filmy szkoleniowe
  - ogrywanie scenek
  - praca w parach
  - dyskusja grupowa
  - studia przypadków
  - nagrywanie Video i analiza uzyskanego materiału
  - mini wykłady - prezentacje Power Point


  Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w Łodzi

 • KM Studio - szkolenia

 • 3600 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

Szkolenia o podobnej tematyce