14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

TEAM BUILDING czyli tworzymy zespół

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Team building to trening, dzięki któremu nastąpi pogłębienie integracji w zespole oraz poprawa efektywności wykorzystania potencjału pracowników. Co więcej, usprawnienie zarządzania oraz podniesie jakość pracy zespołowej, co sprawi, że uczestnicy w znacznym stopniu udoskonalą realizację swoich zadań.
  • Rozwój umiejętności menedżerskich i zdolności interpersonalnych 
  • Zwiększenie efektywności pracy zespołu i motywacji pracowników.
  • Uczestnicy warsztatów poznają zasad efektywnej komunikacji z zespołem i osiągną wyższy poziom umiejętności zarządzania zespołem pracowników
  • Utrwalenie przekonania o wyższości pracy zespołowej, nad działaniami indywidualnymi; znajduje to wykorzystanie w pracy nad konkretnymi działaniami sprzyjającymi wykorzystaniu potencjału pracowników
  • Usprawnianie, uporządkowanie i przećwiczenie zasad wymiany informacji merytorycznych pomiędzy pracownikami i kierownictwem.
  • Określenie i przećwiczenie sposobów realizacji w codziennej pracy właściwej wymiany informacji pomiędzy pracownikami
  • Integracja zespołu, realizowanie w codziennej pracy porozumienia pomiędzy pracownikami
  • Podkreślenie roli i znaczenia działań lidera zespołu dla jego efektywności (wzmocnienie roli lidera)
  • Zdefiniowanie kluczowych działań wspierających zespół w jego codziennym działaniu.

 • 1. Budowanie zespołu:
  • Jakie procesy psychologiczno-socjologiczne zachodzą w grupie i co z nich wynika? – czym jest proces grupowy i jakie ma znaczenie.
  • W jaki sposób należy dobierać ludzi do zespołu?
  • Czym charakteryzuje się efektywny zespół?
  • Zachowania w zespole.
  • Efektywna komunikacja w zespole.
  • Etapy budowania i rozwoju zespołu (z uwzględnieniem ról zespołowych).
  • Przewodzenie zespołowi (style przywództwa, typy liderów) – jak robić to skutecznie.

  Efekt - zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu budowania zespołu, mechanizmów jakie zachodzą w grupie. Dzięki temu, będzie można nabyć umiejętności właściwego dobierania odpowiednich ludzi do poszczególnych zadań, obserwować zachowania w zespole, co pozwoli na zmianę dynamiki pracy oraz umożliwi zespołowi oraz poszczególnym jego członkom ciągły rozwój oraz pracę nastawioną na maksimum efektywności.

  2. Zarządzanie zespołem:
  • Skuteczne zarządzanie kompetencjami i umiejętnościami pracowników? 
  • Właściwe wyznaczanie oraz planowanie zadań i celów.
  • Właściwa organizacja pracy w zespole
  • Jak być autorytetem? 
  • Jak kontrolować, żeby nie czuć dyskomfortu?
  • Pułapki zarządzania – jak je omijać.
  • Coaching – cechy i umiejętności dobrego coacha oraz przekazywania feedback.
  • Narzędzia i techniki w pracy zespołowej.

  Ćwiczenia mają za zadanie pokazać sposoby na właściwe zarządzanie zespołem, dysponowanie zadaniami, umiejętną organizację pracy jego członków. Wykształcone zostaną także umiejętności pozwalające na umiejętne kontrolowanie zespołu, ale w sposób konstruktywny. Coaching natomiast pozwoli poznać indywidualne oraz grupowe cechy charakterystyczne, co umożliwi uczestnikom lepszy rozwój.

  3. Motywowanie zespołu:

  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna pracownika.
  • Narzędzia motywacyjne.
  • Konstruktywna pochwała i krytyka.
  • Fakty i mity dotyczące nagradzania pracowników.

  Motywowanie, nie tylko z pozycji lidera, ale także wewnątrz grupy jest trudne – warto więc poznać, jak robić to skutecznie. Ten moduł to właśnie ułatwi, jak również pozwoli na zdobycie kompetencji w dziedzinie właściwego konstruowania krytyki, tak aby nikogo nie urazić i nie pogorszyć relacji w zespole – wręcz przeciwnie, żeby dzięki temu zespół mógł być bardziej efektywny w swoim działaniu.

  4. Trudne momenty w pracy zespołu:

  • Wydawanie poleceń i przekazywanie trudnych decyzji.
  • Dyscyplinowanie pracowników.
  • Jak radzić sobie z narzekaniem i brakiem entuzjazmu w zespole?
  • W obliczu konfliktu – sposoby niwelowania i zapobiegania konfliktom.

  Trudne momenty w pracy zawsze się będą zdarzać, jednak po ukończeniu tego modułu nie będą one złe w swoich skutkach. Wszystko dlatego, że zostaną przekazane i wypracowane pewne zachowania, dzięki którym dyscyplinowanie pracowników, wydawanie nawet kontrowersyjnych decyzji czy praca podczas konfliktu, staną się punktem wyjścia do rozwoju całego zespołu.

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane wg wzoru MEN

 • • Podczas szkolenia stosujemy autorskie aktywne metody szkoleniowe, m.in.: Wykłady trenera ograniczone są do minimum, zawierają głównie praktyczne przykłady biznesowe i teorie łatwo przekładalne na dane środowisko pracy oraz wybrane statystyki i wyniki badań (ilustrujące m.in. jak zachowania menedżerów wpływają na nastawienie pracowników do pracy itp.)
  • Ćwiczenia w grupach oraz symulacje rozmów z pracownikami (indywidualnych i grupowych) są główną metodą szkoleniową zapewniającą maksymalne rozwijanie praktycznych umiejętności.
  • Tematyka ćwiczeń i scenariusze scenek są tak dobrane, aby uczestnicy mieli okazję przećwiczyć zachowania
  i komunikaty charakterystyczne dla rzeczywistych realiów pracy
  • Dodatkowe metody szkoleniowe to dyskusje moderowane i analizy przypadków - casów .

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

- mgr Kinga Truś - psycholog społeczny, specjalizuje się w szkoleniach prowadzonych technikami aktywnymi (m.in. NLP), głównie z zakresie komunikacji, kreatywności, stresu, asertywności itp. Bogate doświadczenie trenerskie zdobyła dzięki współpracy z polskimi, jak i zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi. Szkoliła min. Telefonię Lokalną Dialog, Cargill, Bank Pocztowy, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A., AUTOLIV POLAND Sp. z o.o., KolTram Sp. z o.o., Winuel SA, Mahle Krotoszyn SA , Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. w Lubinie, JZO Sp. z o.o., Elektrownia RYBNIK SA, Pol-Motors Sp. z o.o., ELKOM SA w Opolu, KGHM Polska Miedź SA, EnergiaPro SA w Opolu, Legnicy, Wrocławiu i Jeleniej Górze, Max Elektronik w Zielonej Górze, Sygnity SA w Warszawie, Orion Pharma Sp. z o.o. w Warszawie i in.

Szkolenia o podobnej tematyce