7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 20

Team building / Budowanie zespołu

1 800,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Utworzenie pozytywnych relacji i przyjaznej atmosfery pracy w grupie, ukazanie korzyści płynących z umiejętności pracy w zespole

 • Temat szkolenia: Team building / Budowanie zespołu

  Opis szkolenia: Trening integracyjny dla całego zespołu pracowników. Zajęcia ułatwiają współpracę i organizację pracy w grupie, dają możliwość rozwinięcia zdolności komunikacyjnych oraz umiejętność budowania dobrej atmosfery i relacji z innymi w miejscu pracy

  - Atmosfera w grupie (zasady, wzajemne zrozumienie, szacunek, solidarność)
  - Komunikacja, bariery i kanały przepływu informacji
  - Identyfikacja z grupą, role członków i struktura grupy
  - Współpraca i rywalizacja
  - Planowanie, kreatywność i metody działania, rozwiązywanie konfliktów
  - Ćwiczenia integracyjne

 • MEDIVIA Ośrodek Psychologiczno Edukacyjny

 • Zajęcia w formie warsztatowo - szkoleniowej

 • Pracownicy firmy / Kadra zarządzająca

 • 1800 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 7 dni po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • Cena ustalana indywidualne

Aleksandra Budziarek

Szkolenia o podobnej tematyce