8 Godzin, 1 Dni

TARYFA CELNA W PRAKTYCE ORAZ USTALANIE WARTOŚCI CELNEJ

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie pozwala przećwiczyć w praktyce czynności prawidłowego taryfikowania towarów oraz ustalania wartości celnej przywożonych towarów.

 • I. Taryfa celna w praktyce

  1. Międzynarodową Konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania (System Zharmonizowany- HS)
  2. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (kody CN)
  3. Ogólne reguły interpretacji nomenklatury scalonej
  4. Budowa taryfy celnej
  5. Noty i uwagi do sekcji i działów
  6. Części ogólnego użytku
  7. Ogólne reguły dotyczące ceł
  8. Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i ceł
  9. Wiążąca Informacja Taryfowa
  10. Taryfikacja – zadania praktyczne

  II. Wartość celna towarów

  1. Światowa Organizacja Handlu (WTO) Porozumienie w sprawie stosowania Artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (tzw. Kodeks Wartości Celnej)

  2. Sposoby ustalania wartości celnej towaru

  Wartość transakcyjna
  Wartość transakcyjna towarów identycznych
  Wartość transakcyjna towarów podobnych
  Wartość dedukcyjna
  Wartość kalkulowana
  Wartość ostatniej szansy

  3. Korekty dodawane i odejmowane do wartości celnej

  Wartość transportu
  Wartość ubezpieczenia
  Wartość prowizji i kosztów pośrednictwa
  Koszty opakowań
  Opłaty licencyjne
  Pozostałe

  4. Pozostałe elementy kalkulacyjne mające wpływ na podstawy do obliczenia cła i podatków

  Incoterms 2010
  Kurs waluty
  Powiązanie kontrahentów
  Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne

 • zaświadczenia o podniesieniu kwalifikacji zawodowych

 • warsztaty

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

dr Izabella Tymińska

EKSPERT CELNY. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego. Do jej firmy trafiają sprawy z tzw. „górnej półki trudności”, zawiłe i nietypowe. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Zajęcia prowadzi z energią i humorem.

Szkolenia o podobnej tematyce