16 Godzin, 2 Dni

Sztuka profesjonalnej obsługi klienta.

2 950,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści ze szkolenia:

  a) zdiagnozowanie własnych umiejętności związanych z profesjonalną obsługą klienta,

  b) utożsamianie się z rolą profesjonalnego sprzedawcy,

  c) poznanie zasad obsługi klienta wg podejścia Zarządzania przez Jakość (TQM w praktyce),

  d) rozwinięcie indywidualnych umiejętności nawiązywania bezpośredniego kontaktu z klientem z wykorzystaniem wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

  e) zwiększenie siły oddziaływania na zachowanie klienta, dzięki uświadomieniu sobie sygnałów wysyłanych przez własne ciało,

  f) rozpoznanie i ćwiczenie własnych umiejętności prezentacji siebie, produktu i firmy,

  g) nabycie umiejętności panowania nad stresem i emocjami w kontaktach z trudnymi klientami,

  h) zapoznanie się z programami budowania lojalności stałych, kluczowych klientów.

 • 1. Diagnoza indywidualnych umiejętności sprzedażowych
  2. Zasady profesjonalnej obsługi klienta według podejścia Zarządzanie przez Jakość (TQM)
  3. Ćwiczenia praktyczne
  Benchmarking - grupa określa swoje wymagania dotyczące najlepszych usług, a następnie stara się określić rodzaj wymagań, jakie mogą być stawiane im samym przez ich klientów.
  4. Podstawy efektywnego porozumiewania się w relacji z klientem
  5. Ćwiczenia praktyczne:
  a) „to, co mówi twoje ciało” – analiza języka ciała uczestników szkolenia;
  b) „zwierciadło” – uczenie się wrażliwości na sygnały wysyłane przez drugą osobę;
  c) „telepatia” – ćwiczenie w rozpoznawaniu subtelnych sygnałów oraz różnic między komunikacją jednostronną i dwustronną.
  6. Umiejętność aktywnego słuchania
  7. Atrakcyjna prezentacja siebie i produktu – koncentracja na celu, strukturze i przekazie.
  8. Ćwiczenie praktyczne
  Indywidualne prezentacje - wykorzystanie wiedzy o prezentacji w indywidualnych wystąpieniach przed kamerą. Omówienie i analiza prezentacji na forum całej grupy.
  9. Psychologiczne techniki panowania nad stresem i negatywnymi emocjami
  10. Rozwijanie umiejętności budowania lojalności stałych, strategicznych klientów.
  11. Ćwiczenie praktyczne.
  Kontakt z „trudnym”, czyli inspirującym klientem - przygotowanie w parach formy nawiązania kontaktu z trudnym klientem według indywidualnego scenariusza. Rejestracja na taśmie video i wspólna analiza na forum grupy.
  12. Opracowanie indywidualnej metody wykorzystania nabytych umiejętności.

 • każdy z uczestników otrzyma certyfikat stwierdzający udział w szkoleniu.

 • Seminarium ma formę praktycznego warsztatu umiejętności interpersonalnych. Typowa sesja szkoleniowa zawiera wprowadzenie teoretyczne wspierane konkretnymi przykładami

  z autentycznych sytuacji występujących w organizacji wraz z praktycznymi ćwiczeniami wykorzystującymi metody symulacyjne, studia przypadków, analizę sekwencji zachowań interpersonalnych przy użyciu kamery video oraz podstawy psychodramy.

 • 2950 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 2950 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce