0 Godzin, 0 Dni

Sztuka prezentacji - jak wykreować wizerunek swój i firmy

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W karierze zawodowej każdego menedżera coraz większą rolę odgrywa umiejętność nawiązania i utrzymania bardzo dobrych relacji interpersonalnych i publicznych. Osiągnięcie tego celu wymaga opanowania sztuki prowadzenia trudnych rozmów z dziennikarzami, udzielania wywiadów, występowania przed publicznością. Są to podstawowe umiejętności, które służą budowaniu zarówno osobistego wizerunku menedżera, jak i prestiżu firmy, którą reprezentuje.  W trakcie warsztatów będzie można sprawdzić i udoskonalić swoje umiejętności w zakresie:

  - udzielania wywiadów dziennikarzom,

  - radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych,

  - kreowania wizerunku osobistego i firmy w mediach,

  - zachowania się przed kamerą.

 • Sztuka prezentacji – trudna rzecz, ale do nauczenia.
  Jak wykreować wizerunek swój i firmy.
  Zajęcia prowadzi Prof. Jerzy Bralczyk

  I DZIEŃ

  „Wystąpienie i występek” – rzecz o sztuce publicznego prezentowania osób i firm – wykład wprowadzający.

  Autoprezentacja – zajęcia warsztatowe - ćwiczenia przed kamerą, analiza i ocena wystąpień uczestników.
  W czasie zajęć omówione zostaną zasady posługiwania się i wykorzystania głosu, artykulacji i modulacji, roli wyglądu, postawy i gestykulacji. Wskazane zostaną najpopularniejsze metody radzenia sobie ze stresem. Ćwiczenia pokażą, jak budować klimat wystąpienia, jak wzbudzać sympatię i zaufanie. Będzie można w praktyce sprawdzić jak funkcjonują pewne chwyty retoryczne, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami i sprzętem technicznym, który często zamiast pomagać – przeszkadza mówiącym. Zajęcia pokażą także jak unikać niezręczności gaf, jak uaktywniać audytorium i jak kierować uwagą słuchaczy.

  Autoprezentacja – zajęcia warsztatowe.

  Wystąpienia informacyjne – zajęcia warsztatowe – ćwiczenia przed kamerą, analiza i ocena wystąpień uczestników.
  Zajęcia pokażą specyfikę wystąpień informacyjnych, podkreślą znaczenie analizy danych i opinii, obiektywizmu relacji i związków z prawem prasowym, zasadą wolności słowa i prawem do krytyki.
  W czasie wystąpień będzie można przećwiczyć własne reakcje i postępowanie w sytuacjach kryzysowych, sposób odpowiadania i reagowania na krytykę i zarzuty.

  II DZIEŃ

  Wystąpienia nakłaniające – zajęcia warsztatowe przed kamerą, analiza i ocena wystąpień uczestników.
  Ćwiczenia w osiąganiu założonych celów i rozwiązywaniu wspólnych problemów. Zajęcia pokażą, w jaki sposób planować i prowadzić wystąpienie, aby zachować logikę wywodu, jak wykorzystać niekonwencjonalne style prezentacji, jak stosować sztukę retoryki i erystyki orasz jak asertywnie wyrażać swoje opinie. W czasie prezentacji będzie można rozwijać własny dar przekonywania
  i dobierania argumentów.

  Wystąpienia oficjalno – protokolarne – informacje teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne przed kamerą. Analiza i ocena wystąpień uczestników.
  Wykład dostarczy szczegółowych informacji na temat zasad i etykiety dyplomatycznej i biznesowej, obowiązujących zwrotów grzecznościowych, sposobów eleganckiego radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Będzie można poznać zasady rządzące podejmowaniem delegacji zagranicznych, prowadzenia negocjacji i spotkań urzędowych. Ćwiczenia pozwolą na doskonalenie dobrych manier językowych, taktownego zachowania się w kontaktach biznesowych oraz panowania nad własnymi emocjami.

  Szczegółowe omówienie wyników prezentacji, wskazanie koniecznych ćwiczeń, wskazanie najczęściej popełnianych błędów i sposoby na ich unikanie.


 • imienny certyfikat uczestnictwa

 • warsztaty przy uzyciu kamery, każde wystąpienie jest nagrywane a nastepnie szczegółowo omaiwane. Dlatego podczas 2 dni zajęć maksymalna liczba osób to 8

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Prof. Jerzy Bralczyk

Prof. Jerzy Bralczyk - Językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy. Jest autorem m.in. „O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych”, „ Mówi się” oraz „Przestrogi i porady językowe dla dziennikarzy”. Oprócz językoznawstwa interesuje się… życiem.

Szkolenia o podobnej tematyce