16 Godzin, 2 Dni

SZTUKA KOMUNIKOWANIA SIĘ

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy o procesach komunikowania się w oparciu o teorię Analizy Transakcyjnej i NLP oraz umożliwienie im nabycia umiejętności efektywnego ich zastosowania w zarządzaniu zespołami ludzi.

  Szkolenie to ułatwi uczestnikom rozumienie procesów komunikacyjnych występujących pomiędzy ludźmi i da możliwość aktywnego wpływania na przebieg interakcji, których są uczestnikami. Pozwoli im przewidywać zachowania, które następują po sobie w pewnych powtarzalnych cyklach i da narzędzie umożliwiające przejrzyste i przekonujące odzwierciedlanie skomplikowanej rzeczywistości.

  W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zarówno świadome, jak i nieświadome aspekty interpersonalnej komunikacji oraz czynniki odpowiedzialne za skuteczne porozumiewanie się oraz te, które proces ten zakłócają. • Tworzenie mapy kompetencji komunikacyjnych istotnych dla funkcji, które pełnią uczestnicy. Określenie obszaru wspólnego tych kompetencji oraz wagi poszczególnych kompetencji dla uczestników, zespołów w których pracują, działów oraz Firmy jako całości.


  Nawiązywanie i utrzymywanie dobrego kontaktu interpersonalnego
  • Kontekst i jego rola w odczytywaniu znaczenia komunikatów
  • „mój świat a Twój świat”- różnorodność w sposobach spostrzegania tej samej rzeczywistości
  • Jak nasze założenia i przekonania wpływają na relacje z ludźmi


  „Jak nasze ciało wyprzedza nasze myśli” - czyli niewerbalne aspekty komunikowania się
  Funkcje komunikacji niewerbalnej:
  • Co mówią nasze oczy, twarz, gesty, pozycja ciała i poruszanie się w przestrzeni czyli znaczenie mowy ciała w relacjach z ludźmi  Metody ułatwiające komunikację werbalną:
  • Jak ułatwić wzajemne zrozumienie, czyli techniki aktywnego słuchania, odzwierciedlania, parafrazowania, klaryfikacji
  • O czym należy pamiętać by skutecznie przekazywać informacje
  • Nie tylko słuchać, ale i usłyszeć, czyli zasady aktywnego słuchania
  • Udzielanie informacji zwrotnych – czyli jak konstruktywnie chwalić i krytykować
  • Uzyskiwanie znaczących informacji, czyli sztuka stawiania celnych pytań


  „Na usługach języka” – czyli:
  • Proces nadawca – komunikat – odbiorca i jego różne pułapki
  • Komunikowanie się jako proces dwustronny
  • O słowach, znaczeniach, interpretacjach i o tym, co z tego wynika dla wzajemnego rozumienia się  „Pozycje życiowe” – czyli jak wartość, którą przypisujemy sobie i innym wpływa na to, co i jak komunikujemy.
  • Rozpoznawanie własnej głównej pozycji życiowej i jej konsekwencji dla stylu komunikowania się

  „Transakcje” – specyficzne rozumienie sytuacji komunikacyjnych
  • Rodzaje transakcji: komplementarne, skrzyżowane, ukryte
  • Podstawowe prawa komunikacji - czyli kiedy możemy być skuteczni
  • Możliwości wpływu na sytuację komunikacyjną w rozumieniu transakcji


  Świadome i nieświadome procesy komunikowania się
  • Czyli o tym, jak czasami mówimy nie to, co chcieliśmy powiedzieć
  • Sztuka bycia daleko od siebie, czyli co to są i jak powstają gry psychologiczne

  Symulacje sytuacji z pracy - Videotrening umiejętności, połączony z omówieniem i mini-wykładem

  Analiza własnych wzorców komunikowania się.


  Pomost na przyszłość: określenie kierunku pracy na najbliższe 3 miesiące w obszarze komunikowania się z innymi – zawarcie kontraktu każdego uczestnika szkolenia wobec grupy.


  Zakończenie szkolenia. Podsumowanie dokonane przez uczestników i przez trenerów.

 • Imienny

 • Nasze szkolenia realizowane są na trzech poziomach:

  – nabywanie wiedzy - poziom teoretyczny,

  – rozwój umiejętności, kompetencji - poziom praktyczny,

  – rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji - poziom osobistych kompetencji.

  Oparte są o najefektywniejszy model uczenia się dorosłych: obserwacja – analiza – planowanie – działanie (cykl uczenia się Kolba).

  Odbywają się w formie interaktywnego treningu umiejętności

  z wykorzystaniem metod aktywizujących m.in.: gier symulacyjnych, ćwiczeń w małych grupach, symulacji realnych zdarzeń z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy, analizy przypadków (case study), a także uzupełniająco mini - wykładów, prezentacji i kwestionariuszy.

  Podczas treningów jest miejsce na autorefleksję i sesję informacji zwrotnych. Każde ćwiczenie i szkolenie jako całość jest omawiane przez trenera i uczestników. Taki feed-back umożliwia zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności.

  Zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby uczestników grupy, dostosowując treść i przebieg warsztatów do ich propozycji, uwarunkowań sytuacyjnych oraz ujawnionych kompetencji.

  Po zakończeniu szkolenia zleceniodawca otrzymuje raport dotyczący jego przebiegu oraz opisujący potencjał i wskazówki dotyczące dalszych potrzeb rozwojowych uczestników.

  Kończąc zajęcia uczestnicy posiadają nową wiedzę i umiejętności,

  w większym zakresie korzystają z posiadanych zasobów wewnętrznych, co zostaje potwierdzone uzyskaniem imiennego certyfikatu Grupy Doradczo - Szkoleniowej TransMisja.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce