14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

SZTUKA AUTOPREZENTACJI ORAZ WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH jak kreować wizerunek profesjonalisty i prowadzić profesjonalne wystąpienia (szkolenie z wykorzystaniem kamery) - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Technikach efektywnego prowadzenia prezentacji i dopasowania się do audytorium.
  Własnych mocnych stronach i obszarach do rozwoju.
  Technikach antystresowych.
  Komunikacji niewerbalnej i jej roli w przekazywaniu komunikatu.
  Sposobach na utrzymanie uwagi i zainteresowania słuchaczy.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Ciekawego prezentowania zagadnień na forum.
  Panowania nad stresem, emocjami.
  Dopasowywania się do audytorium.
  Budowania profesjonalnego wizerunku własnej osoby.
  Radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z wystąpieniami.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Autoprezentacją.
  Komunikacją interpersonalną.
  Zarządzaniem stresem.

 • DZIEŃ I

  09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

  09: 45 – 11:10 WPROWADZENIE

  Analiza sytuacji wyjściowej uczestników szkolenia.
  Ćwiczenie z kamerą.
  Omówienie wystąpień.
  11:10 – 11:25 Przerwa

  11:25 – 13:00 Moduł I. AUTOPREZENTACJA

  Kreowanie wizerunku
  Style przemawiania
  Pewność siebie w roli występującego/prezentera
  Stosowna komunikacja niewerbalna (mowa ciała)
  Elementy savoir-vivre
  Poprawna emisja głosu
  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 15:00 Moduł II. PRZYGOTOWANIE DO (AUTO)PREZENTACJI

  Przygotowanie autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.
  Zasady budowania struktury.
  (Przygotowanie, cele, korzyści, PW Z/P, EPU, wstęp, temat centralny, argumentacja do trzech czynników, dyskusja, podsumowanie, parafraza, wnioski, plan działania)
  Zasady budowania jasnych komunikatów.
  Zarządzanie czasem.
  Korzystanie z narzędzi do prowadzenia prezentacji, m.in. pomocy wizualnych.
  15:00 – 15:15 Przerwa

  15:15 – 16:10 Moduł III. AUDYTORIUM

  Potrzeby audytorium.
  Techniki podtrzymania uwagi słuchaczy i dyskusji z grupą.
  Ćwiczenia przed audytorium.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.  DZIEŃ II

  09:00 – 09:15 Rozpoczęcie i omówienie pierwszego dnia szkolenia.

  09:30 – 10:40 Moduł IV. TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM, TREMĄ I EMOCJAMI

  10:45 – 11:00 Przerwa

  11:00 – 12:30 Moduł V. TRUDNE SYTUACJE

  Najczęstsze błędy – jak im przeciwdziałać.
  Rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas prezentacji.
  Techniki radzenia sobie z oporem rozmówców.
  12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

  13:10 – 14:30 Moduł VI. PRAKTYKA

  Wystąpienia uczestników na bazie przygotowanych tematów.
  Ćwiczenie z kamerą.
  14:30 – 14:45 Przerwa

  14:45 – 15:40 PODSUMOWANIE

  Omówienie nagrań – porównanie pierwszego i drugiego nagrania.
  Sporządzenie osobistej check – listy (baza do indywidualnych aspektów do przećwiczenia, opartych o feedback otrzymany podczas ćwiczenia praktycznego feedbackiem).
  15:40 – 16:00 Podsumowanie, omówienie wniosków i sporządzenie indywidualnego planu działania.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Praca indywidualna, omówienie pracy własnej z Trenerem, prezentacje ćwiczeń, praktyczne ćwiczenia grupowe, wypracowanie przez każdego z uczestników swojej check-listy.

 • Adresaci Szkolenia:
  Osoby zainteresowane tematem sztuki autoprezentacji oraz sztuki wystąpień publicznych.
  Osoby prowadzące na co dzień prezentacje przed klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
  Osoby prowadzące spotkania biznesowe.
  Osoby planujące pracować jako trener.
  Kadra menedżerska zarządzająca pracownikami i zespołami.
  Osoby zarządzające projektami.
  Specjaliści i pracownicy, którzy na co dzień nie prowadzą prezentacji, ale niektóre ich funkcje zawodowe mogą wymagać opanowanie sztuki autoprezentacji lub/i przeprowadzenia prezentacji.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce