6 Godzin, 1 Dni

Szkolenie z zakresu zarządzania strategicznego

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Trening w zakresie zarządzania strategicznego przedsiębiorstem został przygotowany specjalnie dla kadry zarządzającej i managerów różnego szczebla. Ma na celu przedstawienie najnowszych narzędzi pozwalających na tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, przedstawienie najnowszych doświadczeń i praktyk w zakresie tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

  Profil uczestnika  Zakladane efekty szkolenia

  Zdobycie przez uczestników umiejętności myślenia strategicznego, praktycznej umiejętności przeprowadzenia analizy strategicznej w firmie oraz poznanie narzędzi ułatwiających zarządzanie strategiczne.  ITC Work Help

  Wielkość grupy w przypadku szkoleń otwartych to 10 - 12 osób. W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o pilny kontakt z biurem ITC Centrum Szkoleniowego. O przyjęciu na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenia otwarte realizowane są zawsze w miejscu wskazanych przez ITC Centrum Szkoleniowe.  * Szkola managera -...

  * Zarządzanie projektami

  * Rozwój...

  * Zarządzanie w...

  * SIŁA ZESPOŁÓW... • 1.Główny cel zarządzania strategicznego. Na czym polega zarządzanie strategiczne? Cechy charakteryzujące myślenie strategiczne. Cechy zachowań strategicznych przedsiębiorstw.
  2.Misja, wizja, strategia. Metodyka opracowania strategii przedsiębiorstwa. Charakterystyka i przykłady różnych typów strategii (strategii rozwoju, strategii funkcjonalnej, strategii cenowej, strategii naśladowcy, strategii przywództwa kosztowego etc.)
  3.Rozwój koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa. Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej. Rozwój możliwości globalizacji i przedsiębiorstw i gospodarki. Kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa.
  4.Analiza strategiczna. Analiza otoczenia konkurencyjnego. Analiza potencjału strategicznego firmy. Analiza łańcucha wartości. Analiza SWOT/TOWS. Analiza strategii produktu. Analiza SPACE.
  5.Przykłady strategii rozwoju firm polskich i międzynarodowych – case study.
  6.Decyzje strategiczne. Fuzje i przejęcia. Outsourcing. Reengineering
  7.Ocena, monitorowanie i weryfikacja strategii. Strategiczna Karta Wyników. Perspektywa procesów wewnętrznych, perspektywa uczenia się i rozwoju, perspektywa finansowa.
  8.Przykłady skutecznego projektowania i wdrożenia Strategicznej Karty Wyników – case study.
  9.Wykorzystanie narzędzi informatycznych do wdrożenia Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie. Przykłady i implementacje na rynku polskim.

 • Program szkolenia obejmuje wykłady oraz zajęcia warsztatowe w grupach

 • Kadra kierownicza i zarządzająca, osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Nasi trenerzy posiadają wysokie umiejętności w swoich dziedzinach co potwierdzili pracą dla czołowych firm biznesowych w kraju i współpracą z zagranicznymi placówkami. Aktualnie współpracują z firmami doradczo - szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z obszaru Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta, a także szkolenia z zakresu umiejętności społecznych. Wiodące tematy szkoleń: zarządzanie, rekrutacja i selekcja, komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, treningi rozwoju osobistego i team building. Prowadzą także audyty personalne oraz badania klimatu w organizacjach.

Szkolenia o podobnej tematyce