2 Godzin, 0 Dni

Szkolenie: "Ustalanie tożsamości osoby"

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie się z rodzajami dokumentów tożsamości, nabycie umiejętności identyfikacji osoby wg wizerunków na fotografii i „na żywo”. Poznanie technik porównywania cech fizycznych i znaków szczególnych.

 • 1. Definicja i rodzaje przestępstw intelektualnych.

  2. Porównanie tożsamości osoby legitymującej się dokumentem z fotografią i danymi w dokumencie.

  3. Określanie autentyczności dokumentu i wykluczenie znamion sfałszowania lub podrobienia

  4. Cechy fizyczne osoby i znaki szczególne – sposoby porównań.

  5. Odpowiedzialność karna z tytułu nielegalnej produkcji, pozyskiwania, przerabiania oraz czynności przestępczych z użyciem oryginalnych skradzionych dokumentów lub ich blankietów.

  6. Sposoby postępowania w przypadku wykrycia fałszywego dokumentu i styczności z przestępcą intelektualnym..

  7. Elementy psychologii:
  Cel i motywy postępowania fałszerza, przestępcy, oszusta;
  Sposoby zachowania się przestępców posługujących się sfałszowanymi dokumentami;
  Podstawowe zasady weryfikacji dokumentów i zasady bezpieczeństwa w styczności z przestępcami.

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatów, wykład teoretyczny ma automatyczny przekład w ćwiczeniach przy zastosowaniu materiałów szkoleniowych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce