8 Godzin, 2 Dni

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU PROFESSIONAL SCRUM MASTER

3 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele szkolenia:

  – zapoznanie uczestników z teorią i praktyką dostarczania produktów przy wykorzystaniu ram postępowania SCRUM, 
- gruntowne przygotowanie do egzaminu PSM I (Professional Scrum Master),
  – nauczenie uczestników korzystania z głównych zwinnych metodyk i ich praktyk oraz wykorzystywania potencjał framework’u SCRUM do zarządzania zakresem projektu w przyrostowy sposób dbając o optymalny poziom zadowolenia Klienta z dostarczanego rozwiązania.

  Udział w szkoleniu Scrum Master to:
  – gruntowne przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master z Scrum.org
  – dwa dni praktyki poprzez aktywne ćwiczenia
  – demonstracje na forum grupy działań, spotkań, innych praktyk
  – najwyższa jakość szkoleń potwierdzona przez setki uczestników
  – konsultacje i wsparcie trenera po szkoleniu
  – przykłady Scrum w firmach oraz zasady wdrożenia.

  Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
  – Przeprowadzać spotkania Scrum (Planistyczne, Codzienny Scrum, Przegląd Scrum, Retrospektywę).
  – Estymować złożoność zadań.
  – Planować czas realizacji projektu.
  – Poznają kwestie dynamiki zespołów oraz mechanizmy zarządzania i motywacji.
  – Funkcjonować w samoorganizujących się zespołach Scrum.
  – Scharakteryzować elementy Scrum(artefakty, spotkania, role).
  – Przedstawić wzorce projektowe Scrum.
  – Planować i szacować złożoność w Scrumie.
  – Skalować Scrum.

 • Start: 14 – 15 grudnia
  Miejsce : Warszawa
  Rejestracja uczestników na stronie Gigacon


  1 Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych
  – Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
  – Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  – Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
  – Test wiedzy przed szkoleniem z obszaru zasad SCRUM.

  2.Wprowadzenie do adaptacyjnego zarządzania projektami.
  – Potrzeba zmian w filozofii zarządzania projektami?
  – Struktura i założenia projektu adaptacyjnego.
  – Kiedy warto zarządzać adaptacyjnie z uwzględnieniem relacji biznesowych Klient – Dostawca.
  – Scrum a Waterfall – porównanie do podejścia tradycyjnego.
  – Podstawowe wartości adaptacyjne.

  3. Rewolucja adaptacyjna – innowacyjne spojrzenie na realizację projektów.
  – Innowacyjne wytwarzanie produktów.
  – Zdolność adaptacyjna produktu.
  – Skrócone harmonogramy wytwarzania.
  – Adaptacyjność pracowników i procesów.
  – Reagowanie na zmiany.
  – Zasady współpracy z Klientem.

  4. Zasady przewodnie agile.
  – Planowanie i kontrola.
  – Wytwarzanie a zapewnienie zgodności z wymogami formalnymi.
  – Progresywna redukcja ryzyka.
  – Wytwarzanie wcześniejszych korzyści.

  5. Model adaptacyjnego zarządzania projektem.
  – Zasady i praktyki.
  – Ramy strukturalne procesu adaptacyjnego.
  – Faza 1: Tworzenie wizji.
  – Faza 2: Planowanie adaptacyjne.
  – Faza 3: Eksploracja.
  – Faza 4: Adaptacja.
  – Faza 5: Zamknięcie projektu.
  – Praktyki adaptacyjne.

  6. Planowanie w projekcie adaptacyjnym.
  – Identyfikacja ograniczeń w projekcie.
  – Planowanie w warunkach niepewności: plan iteracji, inkrementalne dostarczanie funkcjonalności.
  – Planowanie zadań a planowanie funkcjonalności.

  7. Praca w iteracjach.
  – Samoorganizacja i samodyscyplina zespołu projektowego.
  – Rola kierownika w projektach zarządzanych adaptacyjnie.
  – Budowanie kultury odpowiedzialności.
  – Utrzymywanie niskiego koszt zmian.
  – Zdolność zespołu do adaptacji.

  8. Framework SCRUM.
  – Fundamenty ram dostarczania produktów SCRUM.
  – Role w zespoole SCRUM – Scrum Master – kim jest i jaka jest jego rola.
  – Iteracyjny proces tworzenia produktów.
  – Przebieg projektu według SCRUM.
  – Omówienie elementów Scrum – zasady, obiekty, role, zdarzenia.
  – Ryzyko a Scrum – kwestie zarządzania ryzykiem.
  – Planowanie i estymacja.
  – Codzienne spotkania – SCRUM Meetings.
  – Kontrolowanie.

  9. Budowanie zespołów adaptacyjnych.
  – Wyzwania skalowania – czyli jak zapewnić właściwą „grę” zespołową.
  – Centryczna struktura organizacyjna.
  – Rozszerzenia samoorganizacji.
  – Samodyscyplina zespołu.
  – Protokół zobowiązania-rozliczenia z odpowiedzialności.
  – Struktury i narzędzia.
  – Kierownik projektu dodający wartość.

  10. Przygotowanie do egzaminu PSM-I – omówienie zasad zdawania egzaminu oraz przykładowych pytań.

  11. Zakończenie szkolenia– podsumowanie.
  – Przegląd zwinnych metodyk zarządzania projektami.
  – Literatura i certyfikacja z zakresu zarządzania projektami.
  – Organizacje i instytucje związane z Agile.
  – Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
  – Zakończenie szkolenia.

 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

 • Dwudniowy interdyscyplinarny warsztat przeznaczony jest zarówno dla całych zespołów projektowych jak i pojedynczych ich członków. 
Przygotowany specjalnie by wzmocnić podstawowe i niezbędne umiejętności wykorzystania metodyk adaptacyjnych do zarządzania projektami. 
Uczestnicy oprócz gruntownej wiedzy o metodykach zwinnych dowiedzą się jak wykorzystywać ją w praktyce i jak utrzymać dyscyplinę jej wykorzystania tak, by stale podnosić efektywność swoich zespołów.

 • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób biorących udział w projektach m.in.:
  – kierowników projektów,
  – programistów,
  – architektów,
  – testerów,
  – pracowników działów utrzymania systemów IT
  – pracowników biur zarządzania projektami.

 • 3000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu
  elementy integracyjne

 • Koszt samego szkolenia: 3000 PLN/os. + 23% VAT Cena szkolenia z egzaminem (zamówimy dla Ciebie egzamin): 3300 PLN +23% VAT/os Cena egzaminu przy samodzielnej rejestracji na egzamin: 150 $/os

MARTIN DALIGA
Dr inż. Martin Daliga- jest ekspertem w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacja procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności.
Posiada ponad 5 letnia praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Jest akredytowanym przez APMG trenerem metodyki PRINCE2 oraz przez GASQ trenerem REQB.

Szkolenia o podobnej tematyce