Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. E-learning

140,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a przede wszystkim z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 • Regulacje z zakresu prawa pracy
  Ergonomia na stanowisku pracy
  Identyfikacja zagrożeń
  Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy
  Techniczne i organizacyjne metody poprawy bezpieczeństwa
  Wypadki przy pracy – przyczyny, skutki i metody zapobiegania
  Metodyka prowadzenia szkoleń bhp
  Nowoczesne metody pracy służby bhp
  Zasady postępowania w razie wypadku – udzielanie pierwszej pomocy
  Ekonomiczne skutki niewłaściwych warunków pracy
  Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska
  Egzamin

 • Po zaliczeniu testu końcowego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie e-learning. Dzięki dostępności szkolenia online kursanci sami decydują o czasie trwania szkolenia. Szkolenie nie musi być realizowane w całości, uczestnik może dobrowolnie podzielić sesje na krótsze odcinki. Nie istnieją również żadne ograniczenia dotyczące terminu i miejsca organizacji szkolenia.

 • Szkolenie skierowane jest dla pracowników i osób wykonujących zadania służby BHP w zakładzie pracy.

  Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • 140 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena szkolenia dotyczy szkolenia e-learning dla jednej osoby.

Szkolenia o podobnej tematyce