Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych. E-learning

50,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 • Regulacje z zakresu prawa pracy
  Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach biurowych, zasady ergonomii stanowiska
  Wypadki przy pracy – okoliczności wypadków przy pracach biurowych
  Zasady postępowania w razie wypadku – udzielanie pierwszej pomocy
  Egzamin

 • Po zaliczeniu testu końcowego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie e-learning. Dzięki dostępności szkolenia online kursanci sami decydują o czasie trwania szkolenia. Szkolenie nie musi być realizowane w całości, uczestnik może dobrowolnie podzielić sesje na krótsze odcinki. Nie istnieją również żadne ograniczenia dotyczące terminu i miejsca organizacji szkolenia.

 • Szkolenie skierowane do pracowników zajmujących stanowiska administracyjno-biurowe, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

  Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • 50 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena szkolenia dotyczy szkolenia e-learning dla jednej osoby.

Szkolenia o podobnej tematyce