16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Szkolenie menedżerskie: „Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników”

więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy szkolenia menedżerskiego po warsztacie będą potrafili:
  • Skutecznie delegować zadania i odpowiedzialność
  • Kierować zespołem i egzekwować realizację zadań
  • Motywować pracowników pozafinansowo

 • 1. Rozpoczęcie warsztatu – wymiana doświadczeń
  • Wprowadzenie do tematu szkolenia, oczekiwania uczestników warsztatu
  • Cele szkolenia i zasady pracy warsztatowej

  2. Rola menedżera w zarządzaniu zespołem – burza mózgów, wymiana doświadczeń
  • Efektywne style zarządzania
  • Efektywne relacje z podwładnymi
  • Zakres odpowiedzialności szefa za zespół

  Do jakich sytuacji? – korzyści dla uczestników:
  • Jak ułożyć relacje z zespołem gdy: wyrosłeś z zespołu, przejąłeś istniejący zespół, pracujesz z ludźmi z pokolenia Y, masz w zespole ludzi starszych od siebie?
  • Stereotypy roli szefa a rzeczywisty zakres odpowiedzialności za ludzi, którymi zarządzasz.
  • Jak skutecznie zarządzać zespołem rozproszonym?

  3. Możliwości wpływu na pracowników – nagranie przykładowej sytuacji, analiza materiału i diagnoza trudności, trening nowych umiejętności z informacją zwrotną od trenerów
  • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
  • Informacja zwrotna – korygowanie realizacji zadania
  • Egzekwowanie realizacji zadania


  Do jakich sytuacji? – korzyści dla uczestników:
  • Kiedy najbardziej efektywna będzie decyzja?
  • Jak ją przekazać, aby budować zaangażowanie pracownika?
  • Jak przekazywać konstruktywny feedback?
  • Jak egzekwować realizację zadań bez konfliktów?

  4. Motywowanie pracowników – nagranie przykładowej sytuacji, analiza materiału i diagnoza trudności, trening nowych umiejętności z informacją zwrotną od trenerów
  • Cztery poziomy zaangażowania pracownika
  • System motywacyjny a system premiowy
  • Modyfikowanie postaw i zachowań członków zespołu

  Do jakich sytuacji? – korzyści dla uczestników:
  • Co powoduje, że pracownicy angażują się w zadania?
  • Jak motywować ludzi, aby działali zgodnie z Twoimi oczekiwaniami?
  • Jak motywować inaczej niż podwyżką lub awansem?
  • Jak utrzymać stabilny zespół na rynku pracownika?

  5. Trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem – asertywność – nagranie przykładowej sytuacji, analiza materiału i diagnoza trudności, trening nowych umiejętności z informacją zwrotną od trenerów
  • Przekazywanie trudnych informacji lub decyzji
  • Obrona decyzji i reguł
  • Przekazanie informacji o ocenie

  Do jakich sytuacji? – korzyści dla uczestników:
  • Jak reagować, gdy pracownik chce zmienić Twoją decyzję: przekonuje, płacze, prosi albo straszy?
  • Jak radzić sobie z pracownikiem roszczeniowym?
  • Co zrobić, gdy pracownik przekracza Twoje granice osobiste, np. używa aluzji, podważa Twoje kompetencje?

  6. Możliwości wpływu na pracownika zniechęconego, narzekającego – nagranie przykładowej sytuacji, analiza materiału i diagnoza trudności, trening nowych umiejętności z informacją zwrotną od trenerów
  • Etapy rozwoju kompetencji – typy kryzysów motywacyjnych
  • Możliwości wsparcia pracownika – instruktaż, asysta, coaching
  • Rozmowa ze zdemotywowanym podwładnym

  Do jakich sytuacji? – korzyści dla uczestników:
  • Jak rozpoznać typ kryzysu motywacyjnego pracownika?
  • Jak zminimalizować narzekanie i konflikty w zespole?
  • Jak poprowadzić rozmowę z pracownikiem zniechęconym, narzekającym?
  • Jak dobrać adekwatne do pracownika narzędzia wsparcia rozwoju?

  7. Podsumowanie warsztatu

  8. Możliwość konsultacji indywidualnych

 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzający ukończenie szkolenia menedżerskiego.

 • Szkolenie warsztatowe, praca na scenkach z kamerą wideo, indywidualne ćwiczenia ze wsparciem dwóch trenerów, wymiana doświadczeń

 • Szkolenie dla menedżerów, kierowników, właścicieli firm i innych osób zarządzających zespołem podwładnych oraz aspirujących na stanowiska kierownicze.

Mirosław Smoczyński i Rafał Mysiorek

Trenerzy z ponad 20-letnim praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu zespołami w międzynarodowych korporacjach i firmach rodzinnych.

Wideo

Szkolenia o podobnej tematyce