0 Godzin, 0 Dni

Szkolenia menedżerskie-komunikacja

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cykl treningów rozwijających kompetencje związane ze skuteczną i umiejętną komunikacją interpersonalną na linii menedżer – klienci wewnętrzni i zewnętrzni.

 • 1. Komunikacja interpersonalna dla menedżerów
  2. Komunikacja w zarządzaniu – trening asertywności
  3. Komunikacja w zarządzaniu – analiza transakcyjna
  4. Komunikacja w organizacji nastawiona na klienta wewnętrznego
  5. Trening umiejętności negocjacyjnych
  6. Odkrywanie najlepszych kompetencji komunikacyjnych - rozpoznanie optymalnego stylu porozumiewania

  Ważnym elementem szkoleń Adventure for Thought jest diagnoza sytuacji wyjściowej, która pozwala naszym trenerom na stworzenie programu szkoleniowo-doradczego na miarę Państwa oczekiwań i potrzeb, uwzględniając przy tym specyfikę Państwa pracy. Nasze podejście pozwala na zwiększenie sukcesów zawodowych Państwa kadry i zagwarantowanie osiąganie zamierzonych rezultatów. W związku z tym tak ważnym dla nas aspektem jest rozmowa, bądź bezpośrednie spotkanie z wybranymi pracownikami, zwierzchnikami, na życzenie klienta zaprojektowanie ankiet tematycznych (diagnozujące obecny poziom zaistniałych problemów oraz przyszłe obszary pracy), czy testów wiedzy (sprawdzające poziom wiedzy z danego zakresu) dla osób, które miałyby zostać objęte szkoleniami. Zapraszamy do twórczej pracy przy wspólnym tworzeniu dla Państwa programu szkoleń.

 • Dyplom ukończenia szkolenia

 • Posługujemy się szerokim wachlarzem metod edukacyjnych. Będąc ekspertami w dziedzinie "experiential education" (nauki przez doświadczenie), stosujemy również metody wartsztatowe, symulacje biznesowe, studia przypadków, pracę z kamerą, action learning, blended learning, coaching oraz inne narzędzia, tworząc unikalne na rynku programy, o zmierzonej skuteczności. Trening prowadzony jest zwykle w formie zajęć treningowo-warsztatowych. Grupy pracowników uczestniczą w specjalnych projektach, w terenie i w sali, zmagając się z emocjonującymi wyzwaniami i zadaniami. Po każdym projekcie, trenerzy omawiają sytuacje powstałe podczas zajęć, pokazując i objaśniając różne mechanizmy i procesy w działaniu zespołów. Omówienia te są wzbogacane porównaniami zaistniałych sytuacji szkoleniowych z rzeczywistymi sytuacjami mającymi miejsce w Państwa codziennej pracy, uzupełniane przykładami z przodujących na świecie firm oraz modelami merytorycznymi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  elementy integracyjne

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce