120 Godzin, 0 Dni

Szkoła Trenerów Biznesu. Kompetencje trenerskie od A do Z

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • CZYM JEST SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU?  Szkoła trenerów biznesu, przygotowana przez firmę Orinoko Szkolenia i Doradztwo to kompleksowy projekt rozwojowy, którego ukończenie umożliwia rozpoczęcie pracy w charakterze trenera biznesu. Program kursu jest odzwierciedleniem praktycznych doświadczeń trenerów oraz twórców szkoły. Został przygotowany w oparciu o doświadczenia z różnych szkół trenerskich i coachingowych. Celem szkoły jest przygotowanie uczestników pod kątem merytorycznym i praktycznym do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń. Podczas warsztatów rozwiniesz swoje umiejętności psychologiczne, pracy z grupą, wywierania na nią wpływu, stymulowania w nauce i rozwoju. Naszym nadrzędnym celem jest przekazanie uczestnikom kompetencji trenerskich od A do Z: a to wszystko dzięki szkole prowadzonej przez praktyków dla praktyków.  UKOŃCZENIE SZKOŁY POZWOLI CI UZYSKAĆ:  - Tytuł trenera biznesu

  - Nowe kwalifikacje zawodowe

  - Dostęp do nowych źródeł zarobków

  - Poszerzenie warsztatu metodycznego

  - Certyfikat i uprawnienia do prowadzenia szkoleń edukacyjnych i biznesowych

 • 1. Kompetencje trenerskie (8h)

  Zawód – trener: obszar i charakterystyka profesji
  Niezbędne kompetencje w zawodzie trenera
  Ja jako trener-autodiagnoza mocnych i słabych stron
  Mój osobisty styl pracy
  Etyka w pracy trenerskiej
  Trener a nauczyciel – wykładowca


  2. Specyfika uczenia się dorosłych (8h)

  Jak uczą się dorośli
  Uczenie się przez doświadczenie – cykl Kolba
  Uruchamianie procesu uczenia się na zajęciach, wykładach, warsztatach
  Style uczenia się i ich wpływ na projektowanie szkoleń
  Bariery w uczeniu się i sposoby ich pokonywania


  3. Dynamika grupy (8h)

  Rodzaje grup szkoleniowych
  Dynamika procesów grupowych
  Wykorzystanie teorii procesu grupowego w codziennej praktyce edukacyjnej
  Budowa grupy szkoleniowej – role grupowe i ich wykorzystanie na szkoleniu elit


  4. Planowanie i organizacja treningów i szkoleń (24 h)

  Analiza potrzeb szkoleniowych
  Wyznaczanie celów szkoleniowych
  Zasady konstruowania programów i modułów szkoleniowych
  Wybór metod szkoleniowych, dobór pomocy
  Zasady tworzenia materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych
  Realizacja szkolenia w zgodzie z aktualnymi potrzebami uczestnika
  Rola kontraktu
  Ewaluacja i monitoring szkolenia


  5. Metodyka szkoleń (24h)

  Metody i techniki stosowane w czasie szkoleń
  Analiza przypadku
  Grupowe techniki rozwiązywania problemów
  Symulacje i odgrywanie ról
  Praca z kamerą
  Formy kreatywne - metafory, cytaty, praca z przestrzenią, inspiracja muzyczna
  Projektowanie ćwiczeń specjalistycznych
  Trening twórczości i twórczego myślenia w pracy trenera


  6. Autoprezentacja w pracy trenera (16h)

  Czym jest efekt pierwszego wrażenia i jak go wykorzystać
  Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w pracy trenerskiej
  Podstawowy retoryki – czyli jak mówić, żeby Cię słuchali
  Sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami
  Zarządzanie przestrzenią sali szkoleniowej
  Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne


  7. Motywacja grupy szkoleniowej (4h)

  Własne zasoby motywacji
  Motywacja własna a motywacja grupy
  Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
  Etapy motywacji
  Określanie celów i ich znaczenie do rozwijania motywacji w grupie szkoleniowej


  8. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi (16h)

  Najczęstsze trudności spotykane podczas szkoleń
  Rodzaje trudnych uczestników
  Asertywność w trudnych sytuacjach szkoleniowych


  9. Certyfikacja (12h)

  Test wiedzy
  Przygotowanie i realizacja autorskiego programu szkoleniowego = egzamin ustny


  ŁĄCZNIE 120 h

 • Certyfikat zgodny z rozporządzeniem MEN

 • Warsztaty

 • Nasz projekt jest adresowany do osób związanych lub chcących związać swoją karierę zawodową z biznesem i branżą szkoleniową: trenerów wewnętrznych, pracowników firm szkoleniowych, menadżerów zarządzających zespołami, specjalistów z innych dziedzin, którzy chcieli by rozpocząć prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych, a także samodzielnych trenerów pragnących wzmocnić i usystematyzować swoją wiedzę.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Dorota Nawalaniec

Psycholog społeczny. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Krakowie. Uzyskała dyplom Coacha Biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie. Ukończyła Szkołę Trenerów i Coachów Organizacji „Rozviyak”. Obecnie jest właścicielką firmy „Anima Trening Psycholgia Coaching”, w ramach której prowadzi szkolenia, treningi dla trenerów, warsztaty, doradztwo oraz coaching.Barbara Podgórska

Trener, psycholog, biolog, nauczycielka, terapeutka poznawczo –behawioralna i behawioralna, coach ICF. Specjalistka do spraw innowacji w edukacji. Realizatorka autorskich programów nauczania. Posiada bogate doświadczenie zawodowe - pracowała w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, szkołach dla dorosłych i szkole specjalnej. Zajmuje się nauczaniem formalnym i nieformalnym. Specjalizuje się w dziedzinach związanych z komunikowaniem się oraz rozwijaniem samoświadomości jako podstawy dla rozwoju osobowości.Beata Kaczor

Założycielka firmy Orinoko Szkolenia i Doradztwo, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem ze stajni Elżbiety Sołtys. Razem ze swoim zespołem trenerskim z całej Polski przeprowadza firmy przez procesy zmian i sprawia, że pracownicy pracują wydajniej i chętniej. Specjalista od zadań trudnych, a czasem i niemożliwych. Propagatorka pracy systemowej w organizacji i sprawczyni zmian na lepsze w kilkunastu firmach w całej Polsce.Joanna Biskup

Antropolog społeczny, nauczyciel, trener. Ukończyła Zaawansowaną Szkołę Trenerów Biznesu Moderator. Specjalizuje się w szkoleniach dla sektora edukacji, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w dziedzinach związanych z komunikowaniem się, budowaniem zespołów oraz szeroko pojętą kreatywnością.Cyprian Szyszka

- trener-mentor, konsultant dynamiki grup i organizacji, coach psychodynamiczno-systemowy, wykładowca. Specjalizuje się w treningach roli, komunikacji w zmianie organizacyjnej, facylitacji problemowej i strategicznej oraz dylematach przywódczych menedżerów. Pracuje na rzecz zwiększenia efektywności w działaniu swoich klientów. Znany jako trener trzymający porządek, pilnujący dyscypliny i tworzący ramy nabywania wiedzy opartej o doświadczenie. Prywatnie - żeglarz i miłośnik muzyki.Zdzisław Hofman

Trener III stopnia - superwizor Stowarzyszenia KLANZA. Trener I stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, socjoterapeuta. Trener biznesu. Z zawodu nauczyciel biologii z zamiłowania dziennikarz radiowy. Wieloletni prezes Stowarzyszenia KLANZA. Tutor w programie Liderzy PAFW – trener współpracownik Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Szczególne zainteresowania: zarządzanie oświatą, zmiany w edukacji, współpraca z rodzicami, motywacja do nauki, CSR i wolontariat w edukacji, arteterapia.Tomasz Waleczko

Psycholog, trener, ewaluator. Główny obszar działalności to szkolenia dla biznesu z zakresu umiejętności interpersonalnych. Prowadzi treningi interpersonalne, zwiększające umiejętności komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi. Prowadzi także zajęcia przygotowujące trenerów do pracy metodami aktywnymi. Prowadzi Instytut Witelon zajmujący się ewaluacją programów szkoleniowych i społecznych.Dawid Bałutowski

Psycholog, certyfikowany trener z dziewięcioletnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu szkoleń dla pracowników Oświaty, przedstawicieli biznesu i trenerów, coach. Specjalista z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności liderskich i budowania zespołu, motywowania, mediacji i rozwiązywania konfliktów, asertywności, technik radzenia sobie ze stresem, profilaktyki wypalenia zawodowego, treningu interpersonalnego, aktywnych metod nauczania, motywowania, szkoleń trenerskich.

Szkolenia o podobnej tematyce