362 Godzin, 0 Dni

Szkoła Trenerów Biznesu

więcej terminów () mniej terminów
 • Jest to największa i jedna z najbardziej doświadczonych szkół tego typu w Polsce – w październiku 2008 rusza XXIII edycja STB. W ramach pracy w grupie i indywidualnej opieki, osoby uczestniczące w Szkole uczą się jak prowadzić szkolenia, a także jak wdrożyć nabyte umiejętności w praktyce organizacji.  Cel Szkoły Trenerów Biznesu:

  · Przygotowanie osobowościowe do pracy z grupą, uświadamianie indywidualnych sposobów budowania relacji z ludźmi, poznawanie oraz doskonalenie umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych.

  · Budowanie osobistego stylu trenerskiego opartego na znajomości swoich mocnych i słabych stron

  · Uświadomienie sobie indywidualnego sposobu reagowania na sytuacje trudne w pracy z grupą.

  · Poszerzenie rozumienia procesów zachodzących w grupie szkoleniowej oraz ich wpływu na dynamikę prowadzonych zajęć.

  · Stworzenie pola do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz uruchomienie procesu uczenia się od siebie nawzajem.

  · Rozwijanie umiejętności kreatywnego, niestereotypowego reagowania na sytuacje problemowe w grupie szkoleniowej.

  · Zdobycie praktycznych umiejętności i konkretnych narzędzi pracy z grupą szkoleniową.

  · Rozwijanie otwartości na współpracę z innymi - dialog środowiskowy.  W Akademii TROP wyszkoliliśmy już ponad 450 trenerów, z których większość czynnie działa w zawodzie trenera lub w inny sposób wykorzystuje nabyte umiejętności (np. zarządzanie firmami, zespołami, projektami).  Akademia TROP działa we współpracy i pod nadzorem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracujemy zgodnie ze standardami zawodowymi wyznaczonymi przez Radę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, przygotowując absolwentów do uzyskania rekomendacji. Prowadzimy superwizje dla osób ubiegających się o rekomendacje PTP i STOP.

 • Założenia programowe
  · Naszym celem jest wykształcenie nowoczesnej kadry trenerskiej umiejącej pracować zarówno z uczestnikami szkoleń, jak i też tworzyć zespoły przy jednoczesnym byciu świadomym partnerem w realizacji strategii organizacji w szczególności przy budowaniu organizacji uczących się. Wykorzystujemy do tego celu autorską, opracowaną przez nas metodę TROP (Trening Rozwoju Organizacji Przyszłości).
  · Tworzymy środowisko, sprzyjające zdobywaniu nowych umiejętności, poszerzaniu horyzontów zawodowych i dzieleniu się doświadczeniami oraz wiedzą. Chcemy, aby nasiabsolwenci mieli coraz większy wpływ na kształt rynku szkoleń.
  · Program Szkoły ukierunkowany jest na rozwój indywidualny trenerów oraz umiejętności pracy w oparciu o proces grupowy.

  Budujemy system certyfikacji i referencji oparty o ciągłe uczenie się i opiekę superwizyjną. Podstawami procesu uczenia się są indywidualne ścieżki rozwoju każdego uczestnika.

  Na program Szkoły Trenerów Biznesu składają się moduły:

  • Moduł wprowadzający do Metody TROP (40 godzin szkoleniowych)
  • Studium Umiejętności Interpersonalnych i Współpracy Zespołowej (150 godzin szkoleniowych)
  • Studium Umiejętności Prowadzenia Warsztatu, Trening Zadaniowy (120 godzin szkoleniowych)
  • Monitoring rozwoju indywidualnego (2 godzin)
  • Praca w grupach roboczych (50 godzin)

  To razem 362 godziny szkoleniowe w programie podstawowym (w tym 312 godziny prowadzone przez trenerów grupy TROP i 50 godzin w zespołach roboczo - zadaniowych).

 • Dyplom ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu wydany przez Grupę TROP

 • Programy prowadzone w Akademii TROP mają wymiar praktyczny, prowadzone są metodami aktywnymi, angażującymi uczestników. Dbamy, aby wiedza zdobywana nanaszych szkoleniach przekładała się na konkretne sytuacje spotykane przez uczestników w pracy zawodowej.

  Łączymy szkolenie grupowe z opieką indywidualną, różnicujemy propozycje w zależności od dotychczasowych doświadczeń i kompetencji uczestnika.

  Kierujemy się zasadą, że trener musi doświadczyć wszystkiego, co aplikuje potem uczestnikom prowadzonych przez siebie szkoleń. Dodatkową korzyścią dla grupy jest możliwość wymiany doświadczeń. Różnorodność środowisk społecznych i zawodowych, z jakich wywodzą się uczestnicy sprawia, że wymiana ta jest zarówno owocna, jak i ciekawa.

 • Naszą ofertę kierujemy do praktykujących trenerów oraz osób, które planują w przyszłości rozpocząć pracę w tym zawodzie, zarówno w biznesie, w oświacie jak i w

  organizacjach pozarządowych. Absolwenci naszej Szkoły pracują w obszarach wynikających z ich predyspozycji i nieustannie się rozwijają.

  W gronie absolwentów naszej szkoły są:

  • trenerzy korporacyjni,

  • trenerzy organizacji pozarządowych,

  • przedsiębiorcy,

  • freelanserzy,

  • coachowie,

  • menagerowie.

Dorota Szczepan - Jakubowska

Prezes Grupy TROP, psycholog, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wykładowca Collegium Civitas. Buduje autorskie projekty szkoleniowe i Strategie Rozwoju Społecznego w dziedzinach: wspierania firm (od strony społecznej) w zakresie wprowadzania nowocześniejszych systemów zarządzania opartych na delegowaniu zadań i uprawnianiu, wspierania firm w procesie przeprowadzania zmian, pracy menedżerów nad własnym stylem zarządzania w oparciu o najmocniejsze strony i preferencje osobowościowe, rozwoju psychologicznych umiejętności sprzyjających byciu liderem, mentoringu i coachingu, zarządzania czasem. Prowadzi największą w Polsce Szkołę Trenerów Biznesu. Jest autorem oryginalnych koncepcji treningu twórczości (sama ma wykształcenie plastyczne), specjalizuje się także w interwencjach kryzysowych (rozwiązywanie trudnych konfliktów w firmach). Posiada wysokie kompetencje w pracy indywidualnej z wyższą kadrą menedżerską. Metody TROP

Katarzyna Gorzędowska

Trener, Dyrektor Zespołu, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, posiada dwunastoletnie doświadczenie w pracy trenera. Jest konsultantem i wykładowcą w Szkole Trenerów Biznesu. Pracowała m.in. dla PLL LOT, Bank Przemysłowy, Icopal, WSiP, Saatchi&Saatchi, Zenith Media, Norwich Union, PBK, BRE Bank, Conforama, Impel, Nowy Przemysł, Żółty Telefon, Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, Regionalne Centrum Ekologiczne, Softman, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, Stolica, Obsługa Funduszy Inwestycyjnych, Eli Lilly, Polkomtel, Conforama, Warta, Warta Vita, Invest - Bank, ista Polska, Raiffeisen Bank, Agora, Get It, Altana Pharma, Polsko - Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa, Urząd Służby Cywilnej, Petrolot, Initiative Media, Gruppa66 Ogilvy, BZ WBK, PricewaterhouseCoopers, Elda - Eltra Elektrotechnika, UPC.

Jacek Jakubowski

Superwizor Grupy TROP, psycholog, przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, superwizor warsztatów szkoleniowych rekomendowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, członek Zarządu Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych – polskiego klubu amerykańskiej organizacji. Innowatorzy dla Dobra Ogółu ASHOKA. Metody TROP

Przemysław Kluge

Polonista, doświadczony trener grupowy i coach, specjalizujący się w szkoleniach rozwijających umiejętności psychospołeczne. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Umiejętności Edukatorów, Podyplomowe Studium Ewaluacji Pedagogicznej, Szkołę Trenerów Biznesu i Szkołę Mentoringu, Doradztwa i Coachingu. Zarządzał renomowaną szkołą prywatną w Warszawie. Autor i realizator programów szkoleniowych finansowanych z grantów MEN, programów SPO RZL oraz Phare a także UNDP. Metody TROP

Agnieszka Zarzycka

Dyrektor Akademii TROP. Absolwentka IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Ewaluacji Programów Społecznych UW; rekomendowany trener: warsztatu umiejętności psychospołecznych (I stopień) oraz treningu interpersonalnego (II stopień) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada kilkunastoletni doświadczenie w pracy trenerskiej z różnymi środowiskami: biznesowymi, oświatowymi, akademickimi, pozarządowymi, samorządowymi oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Metody TROP

Szkolenia o podobnej tematyce