7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

SZEF JAKO COACH Jak wspierać rozwój i odpowiedzialności wśród pracowników?Jak rozmawiać z pracownikami aby zwiększać ich efektywność osobistą i zawodową? - Human Skills

Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele szkolenia:

  Zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą nt. istoty coachingu, jak również rolą szefa jako coacha względem swoich pracowników,

  Zapoznanie uczestników szkolenia nt. Jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi, problemami, z oporem – jak rozmawiać z pracownikami,

  Nabycie praktycznych umiejętności i poznanie konkretnych narzędzi, metod i technik potrzebnych w procesie coachingu,

  Zapoznanie uczestników szkolenia z regułami efektywnej komunikacji, barierami i przeszkodami, jak również korzyściami z zakresu sprawnej komunikacji, jak również z zasadami udzielania informacji zwrotnej,

  Przedstawienie uczestnikom wielu praktycznych przykładów oraz sytuacyjnych case’ów.


  Korzyści:

  Nabycie praktycznych umiejętności i wiedzy Coachingu w zarządzaniu pracownikami,

  Doskonalenie warsztatu managerskiego,

  Poznanie korzyści z coachingu dla pracownika, szefa, firmy,

  Podniesienie efektywności pracy pracowników oraz zespołów, poprawa atmosfery w środowisku pracy, lepszych relacji społecznych w firmie,

  Podniesienie na wyższy poziom standardów kultury organizacyjnej firmy, poprawa wizerunku organizacji,

  Możliwość podzielania się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami, korekta działań, wyeliminowanie błędów i barier, doskonalenie swoich umiejętności radzenia sobie z różnymi zjawiskami i problemami,

  Większa pewność siebie, profesjonalizm uczestników w realizacji działań.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników z zakresu szef coachem.

  10:00 – 11:30 MODUŁ I Szef jako coach w organizacji. Czym jest coaching oraz coaching jako interwencja.

   Na czym polega istota coaching?
   Jakich sytuacji powinien dotyczyć?
   Różne rodzaje coachingu (rozwojowy, interwencyjny).
   W jaki sposób szef jako coach może rozwijać swoich pracowników?
   Kiedy coaching, a kiedy inny sposób zarządzania?
   Korzyści dla pracownika, menedżera, firmy z zakresu bycia coachem pracowników.
  11:30 – 11:40 Przerwa

  11:40 – 12:40 MODUŁ II Szef jako coach w organizacji. Etapy pracy coacha i modele pracy coachingowej.

   Wyznaczanie celów coachingowych przez szefa coacha.
   Model GROW w pracy coacha.
   Training on the job i feedback jako możliwości rozwojowe.
   Wyznaczanie zadań coachingowych.
   Kluczowe kompetencje menedżera jako Coacha. Omówienie kluczowych kompetencji coacha i identyfikacja tych kompetencji u menedżerów.
   Zasady udzielania informacji zwrotnej przez szefa-coacha - rola feedback’u i feedforward w coachingu.
  12:30 – 13:20 Przerwa na obiad

  13:10 – 14:30 MODUŁ III Szef jako coach w organizacji. Model skutecznej komunikacji w coachingu i rozwoju kreatywności.

   Poziomy słuchania z naciskiem na aktywne słuchanie.
   Zadawanie pytań, rodzaje pytań i zastosowanie.
   Rola komunikacji niewerbalnej.
   Bariery komunikacyjne.
   Metody rozwoju twórczego myślenia i pobudzania kreatywność wśród pracowników.

  14:30 – 14:40 MODUŁ IV Szef jako coach w organizacji. Model radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

   Zasady rozmowy o problemach, o sytuacjach trudnych.
   Radzenie sobie z oporem u pracownika.
   Identyfikacja sytuacji problemowej.
   Sposoby podejścia do problemów.
   Metody poszukiwania rozwiązań.

  16:00 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia z zakresu szef coachem.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • METODA SZKOLENIOWA

  1. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).

  2. Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

  3. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

  4. Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

  5. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

 • Managerowie,
  Pracownicy działów personalnych,
  Szefowie projektów,
  Osoby zainteresowane rozwojem zawodowym oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

 • 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Marzena Mieczkowska

Ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, opisu stanowisk pracy, oceny pracowników, audytów personalnych oraz szkoleń z zakresu rozwoju potencjału pracowników, badania satysfakcji pracowników, systemów komunikacji wewnętrznej, projektów outplacementowych, zarządzania wiedzą, kultury organizacyjnej firmy, systemów motywacyjnych. Dotychczas realizowana kariera zawodowa zaowocowała ekspercką wiedzą z zakresu zarówno twardego jak i miękkiego HR, umiejętnością biznesowego podejścia do zagadnień HR w kontekście rozwoju firmy oraz umiejętnością współpracy z różnymi grupami społeczno – zawodowymi w kilku branżach. Jest finalistką ogólnopolskiego konkursu “Dyrektor Personalny roku 2001”. Uczestniczyła w programie: „TALENTY” – Talents Fokus. Ma na koncie takie działania jak: tworzenie strategii personalnej firm, systemu komunikacji, opracowanie i wdrożenie systemu ocen. Współtworzyła kulturę organizacyjną firm, była współodpowiedzialna za procesy integracji pięciu firm i restrukturyzację.

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce