14 Godzin, 2 Dni

Systemy wynagradzania i premiowania - warsztaty

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest poznanie najważniejszych prawnych, zarządczych i merytorycznych aspektów systemu wynagrodzeń w firmie. Szczegółowo omówione zostaną praktyczne zasady zarządzania wynagrodzeniami (między innymi kluczowe zagadnienia prawne, podejście strategiczne do wynagradzania, audyt systemu wynagrodzeń, metodologia jego zmiany). Zakres merytoryczny szkolenia pozwala na przyswojenie procedury umożliwiającej zbadanie stanu aktualnego systemu motywacji płacowej i pozapłacowej oraz przeprowadzenie zmian. • Dzień pierwszy

  Wprowadzenie do zagadnień wynagradzania.

  § Prawne aspekty wynagradzania w dzisiejszych realiach rynku pracy.

  § Ochrona wynagrodzeń za pracę.

  § Kluczowe elementy specjalnego statusu wynagrodzeń: wypłata, terminy, potrącenia.

  § Tajemnica wynagrodzeń w praktyce.

  § Dyskryminacja związana z wynagrodzeniami – rażące przykłady, przeciwdziałanie.  System wynagrodzeń.

  § Definicja systemu wynagrodzeń.

  § Składniki systemu wynagrodzeń.

  § Klasyfikacja wynagrodzeń.

  § Strategia wynagrodzeń – zasada powiązania.

  § Przykłady strategii dotyczącej wynagrodzeń (zapisy ze strategii personalnych).

  § Motywacja płacowa i pozapłacowa – założenia teoretyczne a rzeczywistość.

  § Funkcje wynagrodzeń w polskich przedsiębiorstwach.

  § Motywacja płacowa w czasie kryzysu.

  § Stosowane motywatory w praktyce polskich przedsiębiorstw – przegląd na podstawie danych rynkowych.  Audyt systemu wynagradzania w organizacji.

  § Błędy w wynagradzaniu pracowników – najbardziej rażące przykłady.

  § Co i jak badać?

  § Narzędzia badawcze – formularze i ankiety.

  § Sposób przeprowadzenia audytu – komunikacja dotycząca zmiany.

  § Prezentacja wyników audytu i podjęcie decyzji – co dalej z wynagrodzeniami.

  § Przykład rezultatów audytu systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie.  Zakres zmian – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne

  § Ustalamy zakres zmian (doskonalenia) - czy płace zasadnicze czy też premie i inne składniki?

  § Przełożenie wyników audytu na podjęcie decyzji.

  § Wpływ sytuacji rynkowej.

  § Obniżki wynagrodzeń – alternatywą dla zwolnień.

  § Elastyczny system wynagradzania – bezpieczeństwo dziś – partycypacja w przyszłości.  Płace zasadnicze.

  § Sposoby określania płacy zasadniczej

  § Korzystanie z danych rynkowych – przegląd raportów dostępnych na rynku.

  § Czy tylko raporty – sposoby zbierania informacji o wynagrodzeniach.

  § „Magiczne” wartościowanie stanowisk – droga do sukcesu czy ślepa uliczka?

  § Jak wartościować aby miało to sens?

  § Przykład procedury wartościowania stanowisk wraz z rezultatami.

  Dzień drugi:

  Premie – systemy i rozwiązania premiowe.

  § Zasady budowy dobrych systemów premiowych.

  § Szczegółowa procedura budowy, uzgadniania i wdrożenia nowego systemu premiowego w organizacji.

  § Uzgadniane systemu wynagradzania – metodologia, podmioty, sposoby i formy negocjacji.  Przykłady rozwiązań premiowych w przedsiębiorstwach.

  § System premiowania w spółce produkcyjno – handlowej (uniwersalny).

  § System premiowania pracowników w firmie produkcyjnej branży spożywczej.

  § Premiowanie w spółce branży telekomunikacyjnej.

  § Premiowanie w banku.

  § Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników (BSC) – przykład systemu premiowania.

  § System premiowania w małej firmie.

  § Premiowania zespołu projektowego.

  § Premiowanie zespołu przedstawicieli handlowych.

  § Premia w postaci prowizji – wady i zalety.

  § Premiowanie połączone z systemem ocen okresowych – zalety i wady

  § Premie a nagrody - rozróżnienie prawne i praktyczne.

  § Regulaminy premiowania – przykłady i sposoby tworzenia dokumentów.

  § Krzywe premiowe – możliwe rozwiązania.

  § Ćwiczenie –przygotowanie założeń systemu premiowego.  Bonusy i dodatkowe rozwiązania w ramach systemu wynagrodzeń.

  § Czy warto je stosować? – analiza „za i przeciw”.

  § Bonusy – aktualne trendy i przykłady rozwiązań.

  § Tzw. elastyczne systemy motywacji.

  § Motywowanie pracowników zamiejscowych (relokacja).

  § Rezygnacja z bonusów – trudna decyzja dla pracowników i pracodawcy.  Zakończenie – podsumowanie tematyki systemu wynagrodzeń – rekomendacje dla uczestników. • dyplom Effect Group

 • Uczestnikom zostaną również zaprezentowane narzędzia do oceny funkcjonowania systemu. Ważnym elementem szkolenia jest także szczegółowe omówienie kilku różnych przykładów systemów premiowania – dla różnych typów przedsiębiorstw

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy, konsultant, trener. Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi – w tym 8 lat pracy na stanowisku menedżera personalnego (w administracji państwowej i w przedsiębiorstwach) oraz 11 lat w pracy doradczej i szkoleniowej (m.in. dla Effect Group).Do obszaru jego zainteresowań zawodowych można zaliczyć przede wszystkim kompleksową problematykę pracy kadrowej (audyty, analizy dotyczące obszarów administracji kadrowej oraz HR), kwestię regulacji wewnętrznych w firmach (regulaminy, procedury dotyczące rekrutacji, szkoleń i rozwoju, ocen itp.), a także systemy wynagradzania, premiowania i motywacji. Ponadto jest członkiem jury ogólnopolskiego konkursu Top Menedżer HR (od 2008 roku).

Szkolenia o podobnej tematyce