16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Systemy planowania i budżetowania - warsztat

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Opis szkolenia
  Budżetowanie to element zarządzania, który łączy planowanie organizacyjne i finansowe poprzez wartościowe określenie zadań, kompetencji i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych. Proces ten obejmuje wszystkie aspekty działalności jednostki, z którymi związane są uzyskiwane przychody, ponoszone koszty, stan i struktura majątku oraz kapitału. Budżetowanie zatem nie polega na limitowaniu przyznawanych środków pieniężnych na dany ośrodek budżetowy, lecz na zaplanowaniu najbardziej wiarygodnych wartości przychodów i kosztów we wszystkich ośrodkach budżetowych.
  Szkolenie oparte jest na praktycznych doświadczeniach z polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, w tym także dużych grup kapitałowych i spółek giełdowych. Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych studiów przypadków. Warsztat prowadzony jest przez praktyków mających duże doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemów budżetowania i planowania finansowego.

 • 1. Budżetowanie i planowanie finansowe jako metoda zarządzania:
  • fazy tworzenia budżetu, realizacji i kontroli,
  • etapy opracowywania budżetu,
  • budżet a plan finansowy,
  • przykłady dokumentów budżetowych i planów finansowych.

  2. Zasady i rodzaje budżetowania:
  • cykl budżetowania w controllingu operacyjnym,
  • budżetowanie odgórne i oddolne – wady i zalety,
  • ośrodki odpowiedzialności – koszty, przychody, zyski,
  • budżetowanie przyrostowe a budżetowanie od zera.

  3. Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania:
  • kiedy budżetowanie może wywierać negatywny wpływ na organizację,
  • przyczyny kryzysu budżetowania,
  • najczęstsze błędy budżetowania.

  4. Procedury i instrukcje budżetowania – przegląd najlepszych praktyk:
  • wzorcowa struktura budżetu
  • procedury i instrukcje budżetowania - zawartość, tryb opracowania i wdrażania,
  • budżetowanie kroczące i systemy ciągłego planowania operacyjnego,
  • rola i zadania komisji budżetowej (skład, zakres prac, narzędzia),
  • propozycja budżetowa i cele budżetowe zamiast negocjacji,
  • operacyjne narzędzia budżetowania,
  • budżety zarządzane centralnie (wynagrodzenia, szkolenia),
  • jak powiązać budżet ze strategią – przegląd narzędzi.

  5. Budżetowanie a planowanie finansowe:
  • przykłady rozbudowanych planów finansowych,
  • plany inwestycji rzeczowych i inwestycji finansowych,
  • planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy,
  • planowanie źródeł finansowania,
  • planowanie podatkowe jako narzędzie budowania wartości,
  • sprawozdania finansowe proforma,
  • przykłady kompleksowych narzędzi planowania finansowego – przegląd najlepszych praktyk i narzędzi.

  6. Budżetowanie w warunkach grup kapitałowych:
  • narzędzia zapewniania spójność budżetów podmiotów powiązanych,
  • uproszczone procedury konsolidacji budżetów i planów finansowych w warunkach powiązań kapitałowych.

  7. Realizacja i sprawozdawczość budżetu:

  8. Raportowanie (rola sprawozdawczości, sprawozdania dzienne, miesięczne, kwartale i roczne)

  9. Zasady prowadzenia analiz odchyleń

  10. Narzędzia raportowania (systemy informatyczne wspierające procesy budżetowania i planowania finansowego)

  11. Budżet jako system wczesnego ostrzegania

  12. Zasady elastycznego zarządzania budżetem (przesunięcia pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności, zmiany organizacyjne a budżety)

  13. Strategiczne i długoterminowe planowanie finansowe:
  • przykłady narzędzi i rozwiązań,
  • portfolio management zasady alokowania zasobów przedsiębiorstwa,
  • budżetowanie inwestycji.

 • Warsztat skierowany jest do:
  • dyrektorów finansowych,
  • głównych księgowych,
  • kierowników i pracowników działów controllingu i analiz finansowych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce