8 Godzin, 1 Dni

System zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych - podstawy ISO 13485

Kraków Trwa nabór 490,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Wprowadzenie do ISO 13485
  2. Historia i kontekst powstania normy ISO 13485
  3. EN ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniea GMP
  4. Zastosowanie wymagań normy EN ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedla wytwórców wyrobów medycznych:
  Postanowienia ogólne normy
  Zakres normy
  Normy związane – porównanie do normy ISO 9001
  Terminologia i definicje
  Wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów
  Odpowiedzialność kierownictwa
  Przegląd zarządzania
  Zarządzanie zasobami: zasoby ludzkie, infrastruktura , środowisko pracy
  Procesy związane z klientem
  Analiza ryzyka
  Projektowanie
  Zakupy
  Produkcja, instalowanie, zabezpieczanie wyrobu, serwis
  Sprzęt pomiarowy
  Audyty wewnętrzne
  Wyrób niezgodny
  Analiza danych
  Incydenty medyczne, notatka doradcza
  Działania korygujące i zapobiegawcze

 • Zaświadczenie o odbyciu szkolenia

 • Szkolenie teoretyczno-praktyczne

 • Szkolenie jest wstępnym etapem przygotowującym do szkolenia właściwego dla audytorów wewnętrznych wg ISO 13485. Przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z wymaganiami norm ISO 13485, ISO 14971, ISO 19011 oraz dyrektyw europejskich dla wyrobów medycznych.

 • 490,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy TÜV Rheinland Group

Szkolenia o podobnej tematyce