2 Dni

grupa max. 10

System Zarządzania Energią według ISO 50001 w praktyce

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Opis zasad funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią
  Poznanie metodologii przygotowywania dokumentów i zapisów wymaganych przez SZE
  Poznanie metod przygotowania Przeglądu energetycznego, ustalania Wskaźników wyniku energetycznego (WWE) oraz Energii bazowej
  Planowanie Energetyczne - cele, zadania i plany
  Poznanie sposobów przygotowania planów monitoringu i metod weryfikacji pomiarów i oszczędności

 • 1. Zasady funkcjonowania SZE według normy ISO 50001.
  2. Integracja Systemu Zarzadzania Energią z istniejącymi w organizacji systemami zarządzania (Jakością, BHP, Środowiskiem i in.)
  3. Przygotowanie organizacji do wdrożenia, utrzymania i certyfikacji Systemu Zarządzania Energią
  4. Dokumentacja wymagana normą ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie– teoria i praktyczne przykłady tworzenia
  - Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, których organizacja zobowiązała się przestrzegać
  - Określanie zakresu i granic SZE
  - Udokumentowanie decyzji o komunikowaniu bądź nie informacji o SZE na zewnątrz
  - Polityka Energetyczna
  - Energia Bazowa, Wskaźniki Wyniku Energetycznego
  - Cele, zadania i plany działań
  - Nadzór nad dokumentacją i zapisami
  5. Monitorowanie, Pomiar i Analiza odpowiednich zmiennych SZE.
  6. Audity wewnetrzne. Niezgodności – klasyfikacja, docieranie do przyczyn. Działania korygujące i zapobiegawcze.
  7. Przeglądy Zarządzania.
  8. Audit certyfikujący.
  9. Egzamin pisemny w formie testu.

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Prezentacja
  Dyskusja
  Analiza przypadków
  Ćwiczenia w grupach

 • Kadra kierownicza wyższego szczebla
  Pełnomocnicy ds. Systemu Zarządzania Energią
  Członkowie zespołów wdrożeniowych SZE
  Menedżerowie ds. Jakości i Ochrony Środowiska
  Pracownicy odpowiedzialni za poprawę efektywności energetycznej
  Konsultanci
  Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni odpowiedzialni za audit praktyk ciągłości działania
  Wszystkie osoby pragnące pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków - osoby, z których każda w swojej karierze uczestniczyła w realizacji kilkudziesięciu audytów energetycznych przedsiębiorstw w największych przedsiębiorstwach w kraju oraz we wdrożeniach systemu zarządzania energią zgodnego z wymaganiami normy ISO 50001, jak również posiada doświadczenie i umiejętność przekazania posiadanej wiedzy uczestnikom szkoleń.

Szkolenia o podobnej tematyce