20 Godzin, 0 Dni

System pracy bezawaryjnej - TPM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Poznanie jednego z najbardziej nowoczesnych i wysokoefektywnych narzędzi budowy sprawnego systemu pracy bezawaryjnej różnorodnych systemów technicznych eksploatowanych w działalności podstawowej i jej wsparciu. Wzrost kompetencji kadry przedsiębiorstwa w zakresie poprawy efektywności operacyjnej sprzętu, wdrażania wysokosprawnych systemów konserwacyjno-remontowych oraz zarządzania tymi systemami. Przedsiębiorstwa eksploatujące wiele różnorodnych systemów technicznych (zarówno w swej podstawowej działalności jak i w tzw. funkcjach wsparcia) docenią też bezpośredni wpływ bezawaryjności sprzętu na koszty swojej działalności. Organizacja systemów pracy bezawaryjnej (Total Productivity Maintenance) została sprawdzona w praktyce wielu czołowych firm pochodzących z najbardziej rozwiniętych krajów świata (tzw. World Class Companies). • * zasady wdrażania TPM oraz metodyka przygotowania organizacji,
  * rodzaje strat wynikających z przestojów,
  * kroki wdrożeniowe TPM - poparte rzeczywistymi przykładami firm, które z powodzeniem wdrożyły zarządzanie systemami pracy bezawaryjnej (Case Studies of World Class Companies),
  * mierniki i metody pomiaru efektywności operacyjnej oraz efektywności wdrożenia,
  * programy obsługi autonomicznej,
  * przygotowanie systemu obsługi planowej,
  * promocja modelu organizacyjnego.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Średnia i wyższa (techniczna) kadra kierownicza, odpowiedzialna za rozwój systemów technicznych w przedsiębiorstwie a także specjaliści eksploatujący te systemy. • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Mariusz Bednarek

Twórca i zapalony propagator systemów doskonalenia organizacyjnego wielu przedsiębiorstw. Z powodzeniem przenosi do Europy rozwiązania sprawdzone na obu kontynentach amerykańskich. Były dyrektor Center of Productive Technologies i profesor na wydziale Industrial Engineering na Politechnice Monterrey w Meksyku a także docent w Business School of Queen's University i w New Brunswick University w Kanadzie. Obecnie rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz wykładowca Politechniki Warszawskiej. Wydał wiele publikacji i prac związanych z usprawnieniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Prowadził także kursy i seminaria w Meksyku, Kanadzie, USA, Peru i Polsce a także prowadził badania procesów w AT&T i Bell South (nad częścią z nich pracował też w programie europejskim Fiestabox). Był współpracownikiem General Motors Institute (USA) - obecnie Kattering University; wdrażał rozwiązania z zakresu ciągłego doskonalenia zarządzania w przemyśle m.in.: w Meksyku, Kanadzie, USA, Niemczech, Holandii, Finlandii i Peru. Doświadczenia związane z jego pracą obejmują m.in.: zakłady Allied Signal, zakłady Boscha, zakłady grupy Spicer (wymienione zakłady są dostawcami dla General Motors, Forda i Chryslera), Delco Remy, Eagle Pitcher, Valeo oraz zakłady meksykańskie takie jak: Grupa IMMSA (przemysł miedziowy), Grupa AXA (przemysł kablowy) i MABE (przemysł gospodarstwa domowego - joint venture z General Electric). Jest ekspertem UNIDO oraz międzynarodowym audytorem systemów jakości ISO/QS 9000.

Szkolenia o podobnej tematyce