16 Godzin, 2 Dni

System ocen pracowniczych.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu zdobycie praktycznej wiedzy na temat tworzenia i wdrażnia systemów okresowych ocen pracowników. uczestnicy warsztatów zapoznaja się z najnowszymi narzędziami i technikami, stosowanymi do pomiaru kompetencji i motywacji zatrudnionych.

 • Szkolenie obejmuje wszystkie fazy funkcjonowania systemu ocen pracowniczych: od tworzenia projektu do realizacji i wyciągania wniosków:
  1. tworzenie przeglądu opisów stanowisk istniejących w firmie
  2. analiza istniejących w firmir procedur ustalania celów i sposobów rozliczania pracowników z ich realizacji
  3. opracowanie kryteriów podlegających ocenie dla stanowisk objętych planowanym wdrożeniem systemu ocen okresowych
  4. opracowanie procedur systemu ocen okresowych - narzędzia i techniki
  5. przygotowanie broszury informacyjnej dla pracowników podlegających ocenie
  6. szkolenie z zasad prowadzenia rozmowy oceniającej
  7. warsztaty wprowadzające pracowników podlegających ocenie w zasady systemu ocen okresowych
  8. wdrożenie
  9. opracownie wniosków

 • certyfiakt Normana Benetta

 • Zajęcia prowadzone metodą warsztatową z użyciem różnorodnych technik

 • Szkolenie skierowane jest do wyższej kadry menedżerskiej oraz pracowników działu kadr.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Doświadczeni trenerzy-praktycy firmy Norman Benett

Szkolenia o podobnej tematyce