16 Godzin, 2 Dni

SYSTEM KAIZEN W FIRMIE

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • To zaprezentowanie kompleksowego podejścia gwarantującego właściwe zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie oraz stworzenie efektywnego systemu zgłaszania i wprowadzania udoskonaleń (począwszy od nastawienia na Kaizen ze strony pracowników, poprzez system dokonujący selekcji zgłoszonych sugestii, aż po system wynagrodzenia motywujący do dalszego zgłaszania udoskonaleń).

  Korzyści:

  • prezentacja wymagań, które system zgłaszania usprawnień powinien spełniać aby zapewnić pełne zaangażowanie i współpracę ze strony pracowników na wszystkich szczeblach organizacji

  • prezentacja zasad wyboru i właściwej oceny zgłoszonych usprawnień

  • przedstawienie w praktyce poszczególnych etapów systemu wynagradzania za Kaizen

  • prezentacja symulacji kosztowych związanych z wprowadzeniem systemu Kaizen

 • 1) W jaki sposób faworyzować proces ciągłego doskonalenia (Continuous Improvement)
  • Kaizen = głęboka zmiana kultury organizacyjnej
  • Kaizen – długoterminowe korzyści wewnętrzne i zewnętrzne dla firmy
  • „system kreatywnych sugestii” – jak wzbudzić zaangażowanie wszystkich pracowników


  2) Kaizen ? a może po prostu innowacja ?
  • innowacyjność a przewaga konkurencyjna
  • różne poziomy innowacji
  • zarządzanie innowacyjnością w firmie
  • miejsce innowacyjności w ogólnej strategii przedsiębiorstwa


  3) Wprowadzenie efektywnego systemu wyboru i oceny Kaizen w firmie
  • ustalenie procedury zgłaszania udoskonaleń
  • wybór kryteriów oceny za Kaizen
  • ocena Kaizenów indywidualnych
  • ocena Kaizenów grupowych


  4) Stworzenie systemu motywacyjnego opartego o Kaizen
  • co wynagradzamy ?
  • kiedy wynagradzamy ?
  • w jaki sposób wynagradzamy ?

  5) Analiza kosztowa systemu Kaizen
  • struktura kosztów
  • metoda „kaskady kosztów”
  • analiza „przed” i „po” wprowadzeniu Kaizen – wybór odpowiednich mierników

  6) Kółka Jakości jako przykład opracowywania Kaizenów grupowych
  • idea Kółek Jakości
  • zasady działania Kółka Jakości
  • narzędzia wykorzystywane przez Kółka Jakości

 • Certyfikat po ukończeniu szkolenia

 • • prezentacje interaktywne

  • ćwiczenia grupowe

  • warsztaty

  • analiza case study

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • do uzgodnienia

Szkolenia o podobnej tematyce