8 Godzin, 1 Dni

SYSTEM INTRASTAT 2018 - AKTUALNE UREGULOWANIA PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji; ­
  jak wypełnić i wysłać deklarację ­
  jak przygotować własny warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT ­
  jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia

 • Podstawowe informacje o systemie Intrastat
  Podstawa prawna systemu Intrastat
  Adresy stron dotyczących Intrastat w krajach członkowskich UE
  Adres komórki do zgłoszeń Intrastat
  Wykaz państw członkowskich UE
  Alfabetyczny wykaz krajów
  Kody rodzajów transportu
  Kody rodzajów transakcji
  Warunki dostaw według Incoterms 2010
  Nomenklatura scalona
  Nomenklatura scalona 2016/Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieklucz przejścia
  Najczęstsze błędy popełniane w zgłoszeniach Intrastat
  Elektroniczne zgłoszenie Intrastat – e klient na PUESC
  System informatyczny AIS/Intrastat – komunikaty zwrotne
  Instrukcja wypełniania i wysyłania zgłoszeń Intrastat
  Problemy indywidualne

 • zaświadczenia o podniesieniu kwalifikacji zawodowych

 • warsztaty

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

dr Izabella Tymińska
EKSPERT CELNY. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego. Do jej firmy trafiają sprawy z tzw. „górnej półki trudności”, zawiłe i nietypowe. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności.
Były pracownik Urzędu Celnego.
Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat. Praktyk, osobiście dokonywała odpraw celnych, aktywnie uczestniczy w procedurach celnych. Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, intrastatu w teorii i praktyce.

Szkolenia o podobnej tematyce