0 Godzin, 0 Dni

SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • Menedżerowie firm w procesie zarządzania wykorzystują informacje dotyczące rynku, klientów i konkurencji. Praktyka pokazuje, że często przyczyną złych decyzji jest niewystarczająca ilość informacji lub ich niska jakość. W wielu firmach systemy komputerowe dostarczają zbyt wielu informacji, co spowodować może „chaos informacyjny”, a tym samym obniżyć efektywność zarządzania. Kurs ten przeznaczony jest dla kierownictwa lub właścicieli firm oraz dla pracowników działów marketingowych. Celem jest nauka budowy lub umiejętności efektywnego wykorzystania systemu informacyjnego, a tym samym podniesienie jakości zarządzania w firmie.
    Podstawowe zagadnienia: System Informacji Marketingowej – definicja, schemat, elementy; system wywiadu marketingowego – definicja, sposoby obserwacji otoczenia, metody pozyskiwanie informacji; system badań marketingowych – wykonawcy, zakres badań, przebieg badań, źródła danych, metody i narzędzia badawcze, plan doboru próby, sposoby dotarcia do badanych, zbieranie i analizowanie informacji, prezentacja wniosków.

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

Szkolenia o podobnej tematyce