14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 16

Świadczenia pozapłacowe na rzecz pracowników

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Definicja wynagrodzeń
  2. Składniki płacowe i formy wynagradzania
  3. Świadczenia pozapłacowe
  a) Możliwość dokonywania świadczeń pozapłacowych
  b) Funkcje świadczeń pozapłacowych
  c) Katalog świadczeń pozapłacowych
  d) Zasady przyznawania i przekazywania świadczeń z ZFŚS
  4. Podatkowe aspekty świadczeń pozapłacowych
  a) Definicja przychodów podatkowych
  b) Zasady ustalania wartości pieniężnej przychodów
  c) Przychody wolne od podatku dochodowego
  5. Świadczenia pozapłacowe a składki ZUS
  a) Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
  b) Zasady ustalania wartości pieniężnej na potrzeby ZUS
  c) Świadczenia wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS
  6. Świadczenia na rzecz podmiotów nie będących pracownikami
  a) Członkowie zarządu i innych organów osób prawnych
  b) Zleceniobiorcy
  c) Samozatrudnieni
  7. Część otwarta – konsultacje i wyjaśnienia zagadnień zgłoszonych przez uczestników

 • Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:
  • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
  • dyskusji moderowanej
  • analizy przypadku (case study)
  • symulacji.

 • Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:
  • zarządzasz przedsiębiorstwem
  • jesteś pracownikiem działu kadr/HR
  • jesteś pracownikiem działu księgowości
  • masz wpływ na systemy motywacyjne w firmie
  • chcesz zdobyć wiedzę na temat obowiązkowych i nieobowiązkowych, nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników
  • jesteś właścicielem firmy i chcesz w sposób świadomy tworzyć systemy pozapłacowe jako dodatkowe świadczenia dla pracowników w swojej firmie
  • poszukujesz wiedzy na temat prawnych i podatkowych aspektów świadczeń płacowych na rzecz pracowników.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu

 • Cena do uzgodnienia.

Szkolenia o podobnej tematyce