0 Godzin, 0 Dni

Świadczenia pozapłacowe jako element polityki wynagradzania

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zmienność otoczenia gospodarczego i rynku pracy skłania firmy do analizy i zmian strategii – w konsekwencji polityka zarządzania personelem i systemy motywacyjne muszą być bardziej elastyczne i zróżnicowane. Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnej praktyki rynkowej oraz kierunków zmian w zakresie motywacyjnej roli świadczeń pozapłacowych

 • Wpływ strategii firmy na politykę wynagradzania

  Jak przełożyć strategię firmy na system motywacyjny
  Funkcje poszczególnych elementów systemu wynagradzania
  Motywacyjna rola systemów wynagrodzeń – kierunki zmian
  Zakaz dyskryminacji – praktyczne aspekty zasady „jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę”

  Rodzaje świadczeń pozapłacowych

  Świadczenia dodatkowe w Polsce:
  najpopularniejsze benefity oraz ich charakterystyka
  nowe i mniej znane formy świadczeń oraz możliwości ich stosowania

  Systemy kafeteryjne w praktyce
  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – możliwości i ograniczenia
  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników:
  zasady dofinansowania kosztów kształcenia przez pracodawcę
  kiedy wymagana jest zgoda pracodawcy na szkolenie/studia pracownika
  kiedy warto podpisać umowę o zwrocie kosztów szkolenia i co w niej uregulować


  Motywowanie poprzez optymalne dopasowanie

  Dopasowanie świadczeń dodatkowych do potrzeb różnych grup pracowników – m.in. różnych grup wiekowych, kadry kierowniczej
  Motywowanie w czasie koniunktury i dekoniunktury gospodarczej
  Motywowanie bez dodatkowych kosztów – praktyczne wskazówki

 • Wykład, przykłady i analizy przypadków, ćwiczenia, dyskusje moderowane.

 • Pracownicy działów kadr oraz wyższa kadra kierownicza.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce