16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Sopot Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Zakopane Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi: polityki płac, wynagradzania pracowników, ustalania struktury płac, procedur projektowania efektywnych systemów wynagrodzeń oraz praktycznych metod i narzędzi zarządzania wynagrodzeniami.

 • 1. Polityka wynagrodzeń na tle polityki personalnej firmy:
  • miejsce wynagrodzeń w obszarze zarządzania personelem,
  • potrzeby pracowników a cele pracodawcy,
  • znaczenie prawidłowego opłacania pracy,
  • wydajność i efekty pracy a wynagrodzenie,
  • motywacyjny system wynagradzania,
  • rola poszczególnych składników wynagrodzenia w motywowaniu pracowników - case study,
  • cele i korzyści elastycznego systemu wynagrodzeń,
  • budowanie systemu wynagrodzeń zgodnie z potrzebami firmy,
  • pakietowe systemy wynagrodzeń.

  2. Formy wynagrodzenia za pracę:
  • aspekt prawny a wynagrodzenia pracownicze,
  • funkcje wynagrodzeń,
  • trzy podstawowe systemy wynagradzania zasadniczego,
  • premie i nagrody w systemie wynagrodzeń,
  • odprawy pieniężne,
  • inne wynagrodzenia i świadczenia związane z pracą,
  • podstawowe zasady wypłacania wynagrodzenia,
  • jak podwyższać płace? - case study.

  3. Zarządzanie wynagrodzeniami:
  • rodzaje strategii wynagrodzeń,
  • kształtowanie wynagrodzeń w firmie - ile, w jakiej formie i kiedy płacić?
  • zasady tworzenia efektywnego systemu wynagrodzeń,
  • wartościowanie pracy - ocena złożoności pracy,
  • taryfikator klasyfikacyjny a tabela płac,
  • przykładowa siatka płac - case study,
  • informacja w zarządzaniu wynagrodzeniami,
  • obszary zarządzania wdrożonym systemem,
  • rokowania i konsultacje wynagrodzeń i dochodów z pracy,
  • zasady negocjowania i budowania regulaminów wynagrodzeń i układów zbiorowych pracy,
  • zarządzanie wynagrodzeniami w kulturze wysokiej tolerancji niepewności.

  4. Ile zarabia się w Europie?

 • ukończenia szkolenia

 • • praca na przykładach, kazusach, wzorach dokumentów, aktach prawych,
  • tworzenie schematów dokumentacji,
  • dyskusja moderowana, analizy przypadków, odpowiedzi na pytania,
  • prezentacja multimedialna wspomagająca omówienie tematyczne.

 • • menedżerowie HR,
  • kierownicy wszystkich szczebli, korzystający a narzędzi motywowania, dyscyplinowania i nagradzania w zarządzaniu pracownikami,
  • specjaliści działów personalnych, odpowiedzialni za propozycje zmian i porządkowanie systemu płacowego.

 • 1 440,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce