14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Strategie promocyjne i reklamowe. Psychologia reklamy

Warszawa Trwa nabór 1 590,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści i rozwój umiejętności:
  - poznanie psychologicznych mechanizmów decydujących o skuteczności reklamy, case studies
  - nabycie umiejętności doboru odpowiednich strategii promocyjnych do danej marki lub produktu
  - poznanie wybranych metod badania skuteczności reklamy, możliwych do zastosowania we własnej pracy zawodowej

 • 1. Współczesne formy komunikacji reklamowej – case study
  advertainment
  ambient
  advertorial

  2. Shockvertising – kiedy jest skuteczny i jak działa? – case study
  funkcje shockvertisibgu
  typy shockvertisingu
  zasady stosowania

  3. Emocje w reklamie
  pobudzenie jakich emocji jest najbardziej skuteczne?
  Emocje pożądane i nie pożądane
  Jak je aktywować?

  3. modele zachowań odbiorcy komunikatu reklamowego – jak je zastosować w praktyce?
  AIDA
  DAGMAR
  CAB

  4. Etapy budowania strategii reklamowej – praca w grupach i dyskusja

  5. Creative mix – niezbędne elementy skutecznej komunikacji reklamowej
  Definiowanie grupy docelowej – do kogo mówimy?
  Koncepcja przekazu (USP, UEP, BCB) – co chcemy powiedzieć?
  Forma przekazu – jak komunikować?
  Dobór mediów – gdzie się komunikować?

  6. Elementy przekazu reklamowego i ich znaczenie – zadanie dla uczestników
  Obraz
  Nagłówek
  Tekst
  Prezentacja marki

  7. Techniki reklamowe – case studies
  Personifikacja
  Mnemotechniki
  Hiperbolizacja
  Minimalizacja
  Humor
  Rekomendacja / testimonial
  Fantazja
  Porównanie
  Fragment z życia

  8. Nowe trendy w projektowaniu komunikatów reklamowych

  9. Cechy dobrego komunikatu reklamowego – zadanie dla uczestników

 • Tak

 • warsztaty, case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe

 • Szkolenie przeznaczone dla:
  - pracowników kreatywnych agencji reklamowych
  - osób, które zajmują się lub zamierzają zajmować się promocją firmy i zamawiają reklamy dla swojej firmy
  - osób, które tworzą reklamy i chcą pogłębić wiedzę na temat tworzenia skutecznej reklamy – od strony mechanizmów psychologicznych.

 • 1 590,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Karolina Janiszewska

Szkolenia o podobnej tematyce