18 Godzin, 3 Dni

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest

   Zrozumieć krytyczne wymagania dla efektywnego zarządzania funkcją zakupową

   Zdobyć wiedzę jak wdrożyć metodologię strategicznych zakupów aby osiągnąć znaczne, trwałe oszczędności w wydatkach i jak zracjonalizować bazę dostawców

   Zdobyć wiedzę jak wdrożyć system oceny dostawców, który koncentruje się na krytycznych materiałach i usługach aby zapewnić dostępność materiałów i usług oraz maksymalizować wartość z relacji z dostawcami

   Zrozumieć rolę systemów klasy ERP i zdobyć wiedzę, które procesy i w jaki sposób mogą być wspomagane systemowo  Po zakończeniu tego warsztatu, uczestnicy będą potrafili :

   Zastosować większy focus na krytyczne wymagania efektywnego zarządzania zakupami

   Wdrożyć, lub uczestniczyć we wdrożeniu metodologii strategicznych zakupów w celu wygenerowania znacznych oszczędności dla organizacji

   Wdrożyć lub uczestniczyć w tworzeniu systemu oceny dostawców

   Zidentyfikować rolę systemów klasy ERP w strategicznym zarządzaniu zakupami • Zarządzanie funkcją Strategicznych Zakupów
   Definicja Zakupów, roli w organizacji oraz powiązań z innymi obszarami funkcjonalnymi
   Dopasowanie Zakupów ze strategicznymi organizacyjnymi planami
   Kluczowe kwestie w Strategicznym Zarządzaniu Zakupami
   Identyfikacja i zarządzanie krytycznymi łańcuchami dostaw
   Strategie umożliwiające zarządzanie konfliktami w łańcuchu dostaw
   Analiza i dopasowanie wewnętrznych łańcuchów dostaw w celu sprostania popytowi na rynku

  Metodologia Strategicznego Zarządzania Zakupami
   Identyfikacja kategorii zakupowych i przeprowadzenie analizy wydatków
   Określenie potrzeb klienta wewnętrznego i zewnętrznego
   Przeprowadzenie analizy rynku
   Stworzenie strategii zarządzania kategorią oraz strategii negocjacyjnych
   Wyszukiwanie dostawców i przeprowadzenie ocen
   Wybór dostawców i negocjowanie kontraktów

  System oceny dostawców
   Zrozumienie ram kategoryzacji dostawców
   Zrozumienie i dopasowanie pomiarów oraz odpowiedzialności w łańcuchu dostaw
   Stworzenie karty oceny dostawcy
   Identyfikacja mierników oceny dostawcy, które maksymalizują wartość relacji z dostawcą
   Wynagradzanie dostawców za jakość współpracy z nimi
   Rozwijanie relacji z kluczowymi dostawcami

  Wprowadzenie do technologii
   Rola systemów klasy ERP w obszarze Strategicznych Zakupów
   Identyfikacja manualnych procesów w zakresie strategicznych i operacyjnych zakupów, które można systemowo zautomatyzować

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Interaktywny warsztat , obejmuje analizę przypadków, indywidualne i grupowe ćwiczenia , dyskusję moderowaną , prezentacje.

 • Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i specjalistów działów zakupów

  zaopatrzenia oraz innych komórek logistycznych .

Logistyk zarówno biznesowy jak i systemowy z wiedzą i doświadczeniem z wielu branż /środowisk operacyjnych na poziomie strategii

,procesów i praktyk biznesowych oraz ZSI klasy ERP w tym SAP. Posiada Certyfikat w Zarządzaniu Produkcją i Zapasami CPIM ( egzaminy zdane w Austrii i Niemczech) przyznawany przez APICS(stowarzyszenie skupiające logistyków-praktyków z całego świata) z USA. Doświadczenie praktyczne zdobywał pracując

na stanowiskach menedżerskich w takich firmach jak Andrewex, Scanclimber, ProLogistix, Sap Polska ,Andersen Consulting . Autor analiz, projektów i wdrożeń z zakresu usprawnień systemowych w obszarze zarządzania zapasami i zakupami oraz innych logistycznych w wielu przedsiębiorstwach.Szkolenia o podobnej tematyce