2 Dni

grupa max. 12

Strategia zarządzania firmą - warsztat

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Wypracowanie lub redefinicja misji, wizji i strategii działania firmy oraz wypracowanie sposobów jej przełożenia na bieżące działania

 • Poprzez warsztat strategiczny rozumiemy spotkanie o charakterze projektowym, dedykowane głównie kadrze menedżerskiej.
  Jego celem jestopracowanie lub redefinicja kluczowych dla zarządzania firmą komponentów w postaci:
   Misji i wizji firmy
   Wartości firmowych
   Domen działania
   Ambicji rynkowych
   Identyfikacja działań koniecznych do wdrożenia i realizacji powyższych elementów
  Pamiętać jednak należy, że naszą rolą jest moderowanie pracy podczas warsztatu i dzielenie się doświadczeniami. Wynik warsztatu zawsze będzie zależał od jego uczestników.

 • warsztat

 • Menedżerowie wyższego szczebla, zarząd

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 14 dni po szkoleniu

 • do uzgodnienia

Do realizacji tego typu warsztatów dedykujemy wyłącznie trenerów z doświadczeniem biznesowym
(byli menedżerowie wyższego szczebla) oraz doradczo - szkoleniowym.

Szkolenia o podobnej tematyce