8 Godzin, 1 Dni

Strategia ukierunkowana na IT

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Dla większości decydentów techniki informacyjne postrzegane są jako ośrodek generowania kosztów, podobnie jak inne funkcje pomocnicze. Takie spojrzenie wypacza pomiary wyników działalności informatycznej i w znacznym stopniu usuwa techniki informatyczne z obszaru strategii.

  Ten problem jest dostrzegany przez osoby z wyższego szczebla kierowniczego. Natomiast osobami mającymi wpływ na rozwiązanie są nie tylko menedżerowie wyższego szczebla ale i kierownicy

  projektów informatycznych. Mogą oni zmienić sposób zarządzania projektami i metody sprawozdawczości, tak by dostosować zadania IT do misji strategicznej organizacji.

 • Sesja poranna: Metody zarządzania

  Temat A – Spójność w konstrukcji misji organizacyjnej.
  Temat B – Opracowanie celów zarządzania projektem.
  Temat C – Powszechne błędy w analizie usług IT.
  Temat D – Powszechne błędy w wskaźnikach KPI w IT.
  Temat E – Modelowanie działalności ośrodka generowania kosztów.
  Temat F – Pomiary strategiczne dla IT.

  Sesja popołudniowa: Raportowanie i spójność.

  Temat A – Strategiczne raportowanie.
  Temat B – Opracowanie przepływu informacji IT.
  Temat C – Modele wyrażania opinii.
  Temat D – Modele Mentoringu.
  Temat E – Spójność organizacyjna.
  Temat F – Spójność z zarządem.

 • 900 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Mark Juszczak

Trener i konsultant w dziedzinie wdrażania wiedzy, zarządzania innowacjami oraz różnic kulturowych. Doświadczenie zdobył w trakcie pracy w ponad 120 miastach na terenie 38 państw na całym świecie. Obecnie na Columbia University pisze pracę doktorską. Przez ostatnie dziesięć lat prowadził warsztaty dla szerokiego grona odbiorców korporacyjnych w 15 krajach. Pracował z wieloma agencjami rządowymi USA, w Chinach, Europie i na Bliskim Wschodzie. W USA pracował m.in dla firmy z listy Fortune 500:US Gypsum, Macy’s, Blue Cross Blue Shield, Prudential Insurance i Mass Mutual. Prowadzi szeroką gamę warsztatów, w których omawia zagadnienia organizacyjnego uczenia się, psychologii zarządzania i różnic kulturowych. Warsztaty na temat różnic kulturowych dotyczą zagadnień związanych z komunikacją. Udostępnia praktyczne narzędzia służące zrozumieniu podstawowych mechanizmów wpływających na sukces w nawiązaniu i utrzymaniu międzykulturowych kontaktów biznesowych. Jest autorem dwóch książek z zakresu zarządzania innowacjami w firmach oraz w procesie globalizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce