7 Godzin, 1 Dni

Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym

więcej terminów () mniej terminów
  • Celem konferencji jest przedstawienie najważniejszych problemów występujących w obszarze działalności pracodawcy samorządowego i co za tym idzie zatrudniania pracowników samorządowych. Analizie poddane zostaną wszelkie praktyczne i prawne aspekty zatrudniania pracowników samorządowych. Eksperci skupią się szczególnie na omówieniu podstaw zatrudnienia, okresowych ocenach pracowników, planowaniu i rozliczaniu czasu pracy, delegowaniu. Poruszone zostaną również kwestie wynagradzania pracowników samorządowych. Podczas każdego wystąpienia uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania pytań oraz aktywnego dyskutowania na tematy związane z konferencją.    Konferencję swoim patronatem objął sędzia Jerzy Stępień, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prodziekan WPiA Uczelni Łazarskiego.    Do współpracy i poprowadzenia wystąpień zaproszone zostało również grono wybitnych polskich ekspertów rynku pracy, prawników, wykładowców i autorów książek wydanych przez Wolters Kluwer Polska.

  • Program konferencji dostępny jest na stronie http://www.konferencja.lex.pl/prawopracy/index.php?site=program

  • tak, w cenie

Szkolenia o podobnej tematyce