14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

Wrocław Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Zakopane Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Katowice Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określenie zapasów maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, kosztów zamrożonych kapitałów oraz analiza i wykorzystanie różnych systemów zarządzania zapasami.

 • Czynniki kształtowania zapasów
  czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy,
  przyczyny gromadzenia zapasów,
  podział zapasów według kryteriów ważności,
  inne metody podziału zapasów (np. XYZ),
  metody sterowania zapasami.
  Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów
  rodzaje popytu,
  cykl życia produktu,
  metody wyceny zapasów.
  Obsługa klienta i jej wpływ na strukturę i poziomy zapasów
  standardy obsługi klienta,
  poziomy obsługi klienta,
  wpływ przyjętych poziomów obsługi na wielkość poszczególnych grup zapasów.
  Planowanie potrzeb materiałowych
  miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa,
  metody planowania potrzeb materiałowych.
  Analiza poziomów (wielkości) zapasów
  kalkulacja czasu składania zamówień,
  czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
  wielkość zapasów bieżących,
  poziom zapasów bezpieczeństwa,
  wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania,
  ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
  wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.
  Prognozowanie wielkości zapasów
  cele i zadania prognozowania,
  metody wykorzystywane w prognozowaniu potrzeb wielkości zapasów,
  prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe,
  prognozowanie sezonowe.
  Koszty zapasów
  koszty gromadzenia zapasów,
  koszty utrzymania zapasów,
  koszty zdarzeń nadzwyczajnych,
  utracone przychody.
  Ekonomika dostaw
  ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD) optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
  optymalizacja dostaw grup towarowych,
  inwestowanie w zapasy,
  wielkość zapasów maksymalnych,
  ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmiennej cenie zamawianych towarów.
  Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych
  wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
  sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.
  Mierniki i wskaźniki zapasów
  podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
  wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
  możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.
  Analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie gospodarowania zapasami
  usprawnienie procesu przepływu zapasów,
  wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami,
  analiza i ocena usprawnień.
  Podsumowanie szkolenia.

 • dyplom effect group

 • wykłady (około 30% czasu),

  analiza przypadków,

  praca w grupach w formie treningu menedżerskiego.

  Około 60 – 70 % zajęć jest organizowane w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane ze sterowaniem strumieni zapasów. W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie i analizę szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy sterowaniu i optymalizacji zapasów w przedsiębiorstwie.

 • Adresatami szkolenia są pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych łańcucha logistycznego (szczególnie zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji i planowania) uczestniczących w zarządzaniu zapasami (zarówno surowcowymi, jak i wyrobów gotowych).

 • 1 290,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener effect group

Szkolenia o podobnej tematyce