0 Godzin, 0 Dni

Statystyka w marketingu leków. Część 2.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • Zapoznanie uczestników z metodami stosowanymi w statystyce medycznej i biostatystyce.

  • Wyznaczanie Krzywych AUC, delta AUC dla powtarzalnych pomiarów (wizyt 1,...,i), podstawy analiz biorównoważności, przegląd testów do badania istotności różnic pomiędzy k grupami, Testy: ANOVA, Post Hoc, t-Studenta, testy nieparametryczne U Mann Whitney'a, test Wilcoxona, serii. Wyznaczanie niezależnych czynników ryzyka choroby.

  • Menagerowie, doradcy medyczni, specjaliści związani z branżą oceny skutecznosci technologii medycznych, specjaliści odpowiedzialni za marketing leków i produktów leczniczych

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

Rafal Piszczek

Praktyk zastosowań usług analizy danych i Data Mining w biznesie, analizach CRM oraz HTA. Warsztat teoretyczny doskonali obecnie na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonometrii AE Katowice. Absolwent Statystyki i Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz równolegle Filologii Angielskiej na WSL Częstochowa. Karierę zawodową rozpoczynał jako lektor języka angielskiego (2 lata doświadczenia), studiując na dwóch kierunkach odbył również staż Asystencki w Katedrze Ekonometrii gdzie Po studiach otrzymał stanowisko asystenta. W tym czasie zdobył również doświadczenie na stanowisku Informatyka. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu metod ilościowych (ekonometrii, prognozowania sprzedaży) doskonali swój warsztat uzupełniając swoje doświadczenia naukowe i biznesowe. Kilkuletnie doświadczenia jako specjalista z zakresu statystyki i biostatystyki w farmaceutycznej branży badawczej (zarówno farmaceutycznej jak i biotechnologicznej) zaowocowało licznymi publikacjami międzynarodowymi z zakresu zastosowań statystyki w medycynie. Aktywnie współpracuje również ze znaczącą firmą IT zajmującą się tworzeniem baz danych oraz usług e-CRF. Jednym z głównych nurtów zainteresowań pozostały jednocześnie zastosowania ekonometrii i statystyki w prowadzeniu prognoz sprzedaży oraz analizy marketingowych opartych na Data Mining.

Szkolenia o podobnej tematyce